Bestuur van Humanistisch Verbond weg

UTRECHT, 15 MAART. Alle zittende leden van het hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond stellen hun functie ter beschikking, ook als hun zittingstermijn nog niet is verstreken.

Met dit voorstel van een onafhankelijke commissie heeft zowel het hoofdbestuur als het congres van het Verbond afgelopen zaterdag in Utrecht ingestemd. Het congres kiest 20 november een nieuw bestuur. Het bestuur zal in de tussentijd niet worden aangevuld.

De commissie, die onder leiding stond van directeur mr.K.G. de Vries van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, schreef in haar bij acclamatie aanvaarde rapport dat “een evenwichtig, pluriform en op samenwerking ingesteld hoofdbestuur” een prioriteit is. De commissie stelde voor dat een onafhankelijke adviescommissie aan het congres een aanbeveling uit de beschikbare kandidaten zou doen. Om deze commissie goed te laten functioneren zouden alle zittende bestuursleden hun functie ter beschikking moeten stellen.

Tijdens het congres in november vorig jaar traden 5 van de 15 hoofdbestuursleden af, omdat zij zich niet langer konden verenigen met de werkwijze van het hoofdbestuur. Zij kritiseerden het ontbreken van een open dialoog tussen het bestuur en de vereniging. Twee kandidaten voor het bestuur trokken zich om dezelfde reden terug. Bovendien verlieten 25 van de 214 congresleden de vergaderzaal uit protest tegen de manier waarop het bestuursconflict aan de orde werd gesteld. Het congres zal in november een opvolger kiezen voor voorzitter prof.dr. J. Glastra van Loon, die het Verbond de maximale termijn van zes jaar heeft geleid.