Belangrijkste punten van Solidariteitspact

Het akkoord van zaterdag over het Duitse Solidariteitspact houdt onder meer in:

Per 1 januari 1995 komt er een opslag van 7,5 procent in alle directe belastingcategorieën boven een "sociaal' jaarminimum van 30.000 D-mark. De door de SPD voor 1993 of '94 gewenste belastingverhogingen en de door haar geëiste speciale offers voor hogere inkomens komen er niet, onder meer wegens conjuncturele bezwaren van de regeringspartijen en het bedrijfsleven;

De Duitse deelstaten krijgen 44 in plaats van 37 procent van de nationale btw-opbrengst; Bijstands- en werkloosheidsuitkeringen worden niet gekort, over de hoogte van studiebeurzen, "opvoedingsgeld' en andere sociale subsidies moet nog nader worden onderhandeld; Op fiscale-, sociale- en economische fraude (met subsidies bijvoorbeeld) komt scherper toezicht, bestrijding van misbruik moet jaarlijks 9 miljard D-mark opleveren, anders volgen extra bezuinigingen; De Oostduitse deelstaten krijgen, behalve een groter btw-aandeel: 55,8 miljard extra per jaar (zij hadden twee weken geleden in Potsdam 60 miljard D-mark geëist). Daarvan betaalt Bonn 90 procent, de Westduitse deelstaten de rest; Ter sanerering van de Oostduitse woningbouwcorporaties worden hun schulden en renteverplichtingen - circa 40 miljard - grotendeels door Bonn overgenomen (jaarlijkse kosten: een kleine 3 miljard D-mark); Voor woningbouw in Oost-Duitsland gaat de kredietkraan verder open, voor het handhaven van “industriële” kernen door het Treuhand-instituut komt snel 2 à 3 miljard extra beschikbaar, voorts nog dit jaar 2 miljard D-mark extra voor meer omscholings- en werkverschaffingsprojecten (ABM, waarvoor de middelen voor '93 nu al bijna geheel zijn besteed).