Andorra kiest voor meer zelfstandigheid

ANDORRA LA VELLA, 15 MAART. Inwoners van Andorra hebben gisteren in een referendum vóór een nieuwe grondwet gestemd, die het dwergstaatje in de Pyreneën meer onafhankelijkheid en een democratischer bestuur moet geven. De nieuwe grondwet schept de mogelijkheid voor een eigen buitenlandse politiek en het toetreden tot internationale organisaties. Andorrezen kunnen voortaan politieke partijen en vakbonden oprichten en een eigen onafhankelijke rechterlijke macht opzetten. In december worden de eerste verkiezingen gehouden. Ook wordt een aanvraag ingediend om lid te worden van de Raad van Europa.

In de eerste districten waar de resultaten bekend waren, zei een ruime meerderheid van de stemgerechtigden "ja' tegen de nieuwe grondwet. Meer dan driekwart van de negenduizend autochtone Andorrezen brachten gisteren hun stem uit. De 40.000 buitenlanders in Andorra, voor het grootste deel Fransen en Spanjaarden, die tachtig procent van de bevolking vormen, waren van stemming uitgesloten.

De nieuwe grondwet verandert niets aan de achterstelling van de buitenlanders, die pas lid kunnen worden van partijen en vakbonden, of eigenaar van ondernemingen als zij twintig jaar in Andorra wonen. “Ons belangrijkste doel is het bewaren van onze identiteit, dat is een gevoelige zaak en we vragen om begrip”, aldus het hervormingsgezinde hoofd van de regering, Oscar Ribas Reid, de man uit wiens koker het plan komt om de staatsvorm te moderniseren.

Al 715 jaar is Andorra een prinsdom, dat tegenwoordig gezamenlijk wordt bestuurd door de Franse president en de bisschop van de nabijgelegen Spaanse stad Seu d' Urgell. In de nieuwe grondwet, waarover 21 maanden is vergaderd, wordt het dubbelbestuur gehandhaafd, zij het met verminderde bevoegdheden voor de bestuurders. Zij behouden hun veto-recht over internationale verdragen met Spanje of Frankrijk, die gevolgen hebben voor de loop van de grenzen of voor de veilgheid van het dwergstaatje. (Reuter, AP)