Alija Izetbegovic krijgt vrij mandaat in New York

SARAJEVO, 15 MAART. De Bosnische president, Alija Izetbegovic, heeft van de politieke top in Sarajevo de vrije hand gekregen bij de vredesbeprekingen over de toekomst van Bosnië, die later deze week in New York worden hervat. Maar het vredesplan van de bemiddelaars Vance en Owen kan niet ongewijzigd worden goedgekeurd. Izetbegovic herhaalde dat hij niet akkoord kan gaan met de grenzen tussen de verschillende gebieden in Bosnië zoals die getrokken zijn in het vredesplan. Door deze kaart wordt Bosnië verdeeld in tien semi-autonome gebieden. Ook de Bosnische Serviërs, die momenteel zeventig procent van Bosnisch grondgebied onder controle hebben, zijn niet bereid het voorliggende delingsplan te aanvaarden.

Tijdens een bijeenkomst van tweehonderd militaire en politieke leiders pleitte Izetbegovic ervoor nu een poging te doen de bevolking van Bosnië te redden en niet de staat. “We zouden kunnen proberen de staat te redden, maar dat zou twee, vijf of zeven jaar kunnen duren en dan zouden we wel eens helemaal geen mensen meer kunnen hebben.”

De deelnemers aan de bijeenkomst stemden in met voortzetting van de vredesonderhandelingen in New York, de vorming van een ministerie voor vluchtelingen en wederopbouw, harde maatregelen om naleving van het vredesplan af te dwingen, veroordeling van oorlogsmisdadigers, recht van vluchtelingen om naar hun huizen terug te keren en opheffing van het wapenembargo tegen Bosnië als de Bosnische Serviërs niet akkoord gaan met het vredesplan. Vice-president Ejup Ganic, die wordt gezien als potentiële tegenstander van voortzetting van de onderhandelingen, verklaarde zich akkoord met de ingeslagen weg. Aan de bijeenkomst werd slechts deelgenomen door een derde deel van de Bosnische parlementsleden. De VN-troepen hadden zich bereid verklaard mee te werken aan een veilige overtocht van zoveel mogelijk afgevaardigden, maar Bosnische Serviërs beletten uiteindelijk ongeveer zestig volksvertegenwoordigers de komst naar de hoofdstad.

De Franse regering heeft gisteren onderstreept dat het vredesplan van Vance en Owen in zijn geheel zal moeten worden geaccepteerd. Als het resultaat ervan alleen een wapenstilstand is, dan kunnen de sancties tegen Servië en Montenegro niet worden opgeheven. De Servische leider Milosevic had eerder gesuggereerd dat de sancties zouden kunnen worden opgeheven zodra de wapens in Bosnië zwijgen.

De leider van de Bosnische Serviërs, Radovan Karadzic, zal binnenkort op uitnodiging van de Russische nationalistische oppositie, een bezoek aan Moskou brengen. De uitnodiging is gestuurd door de nationalistische afgevaardigden van het Volkscongres, omdat zij “zich zorgen maken over de positie van de Serviërs”. Zowel Karadzic als de Servische leider Milosevic heeft de Russische president Jeltsin herhaaldelijk beschuldigd van “een pro-Westers en een anti-Servische politiek”.