Zuid-Korea op het ergste voorbereid

SEOUL, 13 MAART. Zuid-Korea heeft zijn strijdkrachten van 650.000 man in hoogste staat van paraatheid gebracht “om gereed te zijn voor iedere situatie” nadat Noord-Korea had besloten uit het Non-proliferatieverdrag (NPV) te treden.

Noord-Korea liet intussen weten dat het klaar is om terug te slaan indien de internationale gemeenschap sancties zou opleggen wegens zijn besluit. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Warren Christopher, had eerder op strafmaatregelen gezinspeeld. Een Zuidkoreaanse woordvoerder liet echter weten dat er hierbij niet aan militaire actie wordt gedacht.

“Als zulke stappen (sancties) inderdaad zouden worden genomen, is duidelijk dat de toestand zou verslechteren en dat er zich ernstige omstandigheden zouden voordoen”, waarschuwde de Noordkoreaanse onderminister van buitenlandse zaken Kang Sok Ju. “We zijn volledig bereid tot het nemen van passende tegenmaatregelen.” Kang voegde eraan toe dat Noord-Korea over een “geweldige militaire macht” beschikt en vol vertrouwen “elk offensief en elke druk van de vijanden” zou kunnen weerstaan.

Noord-Korea heeft 1,1 miljoen man onder de wapenen en beschikt daarmee over het op drie na grootste leger ter wereld. Onduidelijk is of Noord-Korea al over kernwapens beschikt. Het verlaat het NPV om aan internationale inspectie van twee geheime nucleaire installaties te ontkomen.

Pag.4: China neemt het op voor Noord-Korea

De Zuidkoreaanse troepen en de 36.000 Amerikaanse militairen die in Zuid-Korea zijn gestationeerd verkeerden al in paraatheid wegens een uitgebreide gezamenlijke militaire oefening. Vanmorgen werden de Zuidkoreanen echter in een nog hogere staat van gereedheid gebracht.

Verscheidene landen, waaronder de Verenigde Staten en Rusland, toonden gisteren hun verontrusting over het Noordkoreaanse besluit. De VS lieten weten zich met hun bondgenoten op een reactie te beraden.

De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Warren Christopher, dreigde met internationale sancties tegen Noord-Korea. Een woordvoerder van het State Department had eerder al te kennen gegeven dat zaak eventueel aan de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zal worden voorgelegd.

Diplomaten bij de VN in New York zeiden echter dat China, dat in het verleden vaak de kant van Noord-Korea heeft gekozen, zich krachtig verzet tegen een harde reactie van de Veiligheidsraad aan het adres van Noord-Korea.

Moskou daarentegen, vroeger eveneens een naaste bondgenoot van Pyongyang, uitte “de grootste ongerustheid”. Een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken onderstreepte dat Noord-Korea tot een overeenkomst met het Internationaal Atoom Energie Agentschap zal moeten komen. Ook Japan, Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland reageerden bezorgd.

Noord-Korea zelf stelde gisteren de Veiligheidsraad van de VN officieel op de hoogte van zijn besluit. In een brief aan de voorzitter van de raad wees de Noordkoreaanse minister van buitenlandse zaken, Kim Yong Nam, op de heersende “uitzonderlijke situatie” in het land die “de hogere belangen van de Republiek in gevaar brengen.” Ook maakte Pyongyang melding van de Amerikaans-Zuidkoreanse militaire oefeningen, die werden omschreven als “generale repetitie voor een kernoorlog”. (Reuter, AP)