Weekoverzicht

De Franse verkiezingskoorts en de daarmee gepaard gaande vijandelijkheden aan het adres van de Gatt bereikten deze week een hoogtepunt.

Niet bekend

Dit weekeinde komen hoge regeringsfunctionarissen van de zeven machtigste industrielanden (G-7) in Hongkong bijeen, officieel om de top van juli in Tokio voor te bereiden, maar waarschijnlijk ook om opnieuw te praten over steun aan Rusland. De Russische vice-premier Fjodorov zal de bijeenkomst bijwonen. President Clinton pleitte deze week voor steun aan zijn Russische ambtsgenoot Jeltsin.

Clinton maakte deze week ook bekend dat de Amerikaanse regering de komende vijf jaar 20 miljard dollar wil uittrekken om de sociale en economische klappen van de bezuinigingen in de defensie-industrie op te vangen. Het geld is bedoeld om de omschakeling van militaire projecten naar civiele programma's te bevorderen, maar ook voor omscholing van personeel. Naar verwachting zullen twee miljoen werknemers in de Amerikaanse defensie-industrie hun baan verliezen.

De Amerikaanse president kondigde eveneens een versoepeling van de kredietverlening aan het bedrijfsleven aan. De maatregel moet leiden tot meer groei en meer banen. Vorig jaar gingen tienduizenden kleine bedrijven failliet door "kredietschaarste'.

Ook in Japan blijft het kwakkelen: de economie groeide in 1992 met slechts 1,5 procent. In het jaar daarvoor was dat nog 4,1 procent. Na stagnatie in het tweede kwartaal en daling in het derde kwartaal was het vierde, met een groei van 0,1 procent, weer iets rooskleuriger. Het Japanse planbureau wijt de vermindering van de economische groei vooral aan de daling van de investeringen met vier procent.

In Duitsland is nog steeds geen overeenstemming bereikt over het zogenoemde Solidariteitspact, dat geld moet vrijmaken voor de opbouw van Oost-Duitsland en herstel van de Westduitse economie. Na twee dagen onderhandelen besloten regering, oppositie en deelstaatleiders gisteren om het overleg vandaag voort te zetten.

Spectaculair nieuws van het autofront: de netto winst van Renault steeg vorig jaar met maar liefst 84 procent tot 5,68 miljard franc (1,87 miljard gulden). Het Zweedse autoconcern Volvo daarentegen, partner van Renault, leed een recordverlies van 3,3 miljard kroon (795 miljoen gulden). De winstexplosie bij Renault was met name te danken aan de introductie van nieuwe auto's, volgens topman Schweitzer, maar werd gedrukt door de verliezen bij Volvo en vrachtwagenleverancier RVI en de niet-aflatende onrust op de valutamarkt.

    • Friederike de Raat