Van der Louw moet kiezers herwinnen

ROTTERDAM, 13 MAART. A. van der Louw, oud-voorzitter van de PvdA en oud-minister, gaat een commissie in de Partij van de Arbeid leiden die moet proberen weggelopen kiezers terug te winnen.

Het gaat vooral om het deel van het electoraat dat naar D66 is overgelopen. De PvdA, die 49 zetels heeft in de Kamer, zou nu volgens opiniepeilingen zo'n 20 zetels moeten inleveren. Van der Louw gold tot voor kort als een dissident in de PvdA, omdat hij zich verzette tegen de nieuwe koers van de partij. Met het oog daarop richtte hij de kritische Rode-Hoed-groep op. De commissie bestaat verder uit staatssecretaris Wallage (onderwijs), het Tweede-Kamerlid Melkert, de Rotterdamse fractievoorzitter Jansen, organisatie-adviseur Geleijns en wethouder Van der Walle uit Enschede.