Sponsoring publieke omroepen beperkt

DEN HAAG, 13 MAART. Het kabinet heeft gisteren besloten de sponsoring van programma's van de publieke omroep door bedrijfsleven en andere instanties aan banden te leggen.

Zo zal de vermelding van de sponsors aan het begin van het programma verplicht zijn, maar het in dat verband tonen van logo's en vignetten is niet langer toegestaan.

In het wetsvoorstel waarin dit is vastgelegd, is opgenomen dat sportprogramma's en programma's van culturele aard in aanmerking kunnen komen voor sponsoring.

Het is mogelijk in een later stadium, via een Algemene Maatregel van Bestuur, ook andere programmasoorten als geschikt voor sponsoring aan te wijzen.

De redactionele onafhankelijkheid van programmamakers moet gewaarborgd zijn door middel van een verzwaard programmastatuut.

Het is niet toegestaan om reclame-uitingen te verwerken in het programma zelf. Het Commissariaat voor de Media zal toezicht gaan houden op het naleven van de nieuwe regels.

Het commissariaat krijgt in verband daarmee onder meer de bevoegdheid om boeken en bescheiden van de producenten van de programma's in te zien.