Soetens

Het is bijzonder spijtig te hebben moeten merken dat u uw rubriek Hollands Dagboek (6 maart) leent als podium voor een persoonlijke hetze.

Het betreft hier enkele grievende uitlatingen van Nel Soetens over bewoners van het door haar verhuurde bovenhuis. Zij stelt hun handelswijze in een kwaad daglicht en beschuldigt hen valselijk van wederrechterlijke exploitatie van haar eigendom. Haar wijze van inmenging in de privacy van personen die zij als "etters' betitelt en goed herkenbaar neerzet is ronduit beschamend te noemen en smadelijk van inhoud. Het is spijtig dat de redactie heeft nagelaten haar verhaal te controleren op waarheid, noch te toetsen aan goede smaak.

Wat betreft de verhuur en bewoning van haar bovenhuis: dit wordt ruim 10 jaar verhuurd aan een Vereniging die de woonlasten conform de statuten zonder winstoogmerk omslaat over de bewoners. Binnen het huis is daartoe een verdeelsleutel voor de verschillende ruimten vastgelegd. Wijzigingen in de bewoning worden aan Soetens meegedeeld. Hier "stinkt' dus niets.

    • Koos de Wilt
    • Secretaris Vereniging Zeezicht