Rodamco boekt winst van 423 mln

AMSTERDAM, 13 MAART. Het onroerend goed-fonds Rodamco, onderdeel van de Robeco Groep, heeft over het afgelopen boekjaar met huur- en rente-inkomsten een winst behaald van 423 miljoen gulden, zes procent meer dan het jaar ervoor (399 miljoen).

Daartegenover staat een “papieren” verlies van 695 miljoen gulden op de balans in de vorm van een afwaardering van de bezittingen - noodzakelijk door de wereldwijde crisis in het onroerend goed.

De directie van Rodamco heeft gisteren de voorlopige cijfers bekend gemaakt over het boekjaar 1992/1993, dat op 28 februari van dit jaar werd afgesloten. Voor het lopend boekjaar 1993/1994 verwacht Rodamco een stijging van de winst “in dezelfde orde van grootte als de stijging welke in het afgelopen boekjaar werd gerealiseerd”. Rodamco-directeur W. Dijkema zei gisteren in een toelichting dat die winst ongeveer op 450 miljoen gulden zal uitkomen.

Het Algemeen Burgelijk Pensieonfonds (ABP), dat vorig jaar 2,5 miljard gulden neertelde voor een belang in Rodamco, telde voor het eerst mee in de cijfers. Volgens Dijkema is van dat bedrag 1,7 miljard gulden naar de Rodamco-divisies gegaan, waar het nog ongebruikt ligt. De overige 700 miljoen is door de holding recentelijk benut voor de aankoop van 50 procentsbelangen in drie winkelcentra in Australië. Bij het ABP ligt een uitnodiging van Rodamco om daarin mee te doen. Dijkema: “Nu hebben ze het daar waarschijnlijk te druk met de bestuurlijke vernieuwing en nog geen tijd gehad te reageren”.

De komst van het ABP veranderde de samenstelling van de winst aanmerkelijk. “De huurinkomsten daalden doordat wij en gedeelte van de opbrengst nu afstaan aan de nieuwe aandeelhouder. Tegelijk stegen de rente-inkomsten door de toegenomen liquide middelen van het ABP”, zegt Dijkema. De winst van Rodamco bestaat voor 60 procent uit huuropbrengsten, 30 procent uit rentebaten en 10 provent aan dividend uit deelnemingen.

De dalingen van de vastgoedprijzen in vooral de Angelsaksische landen heeft Rodamco stevig geraakt. In het Verenigd Koninkrijk waardeerde Rodamco zijn panden met 24 procent af en in de Verenigde Staten met zes procent. De afwaardering met zestien procent in continentaal Europa duidt erop dat de vastgoedcrisis nu ook in deze regio toeslaat. “Voor het komend jaar verwachten wij dat de winst uit de exploitatie in de VS en VK groter zal zijn dan de afwaardering. In Europa is het bedrag van de afwaardering waarschijnlijk hoger dan de winst”, zegt Dijkema.

Door valutaire tegenvallers moest nog eens voor 232 miljoen gulden worden afgeboekt. Hoofdverantwoordelijk daarvoor was de val van het Engelse pond, die Rodamco niet had afgedekt.

Rodamco wil zich de komende jaren meer toeleggen op winkels en winkelcentra. Nu bedragen winkels 41 procent van de omzet; dat moet “op termijn” meer dan 50 procent worden.

Door de emissie van de aandelen die aan het ABP werden verkocht, steeg het aantal uitstaande aandelen met negen procent. Doordat vorig jaar ook driekwart van de aandeelhouders het dividend in aandelen accepteerde nam het kapitaal met nog eens zes procent toe. Daardoor daalde de winst per aandeel van 3,46 nar 3,19 gulden.