RLD wordt beschuldigd van ernstig wanbeheer

DEN HAAG, 13 MAART. De Rijksluchtvaartdienst (RLD) heeft zich “mogelijk schuldig gemaakt aan fraude” door in 1990 veertien vliegtuigen voor zo'n veertig procent van de marktwaarde te verkopen. Dit stelt voorzitter M. Duijvestijn van de Vereniging van Nederlandse Luchtvaartondernemingen (VNLO). De Algemene Rekenkamer wil de zaak in onderzoek nemen.

Vlak voordat de Rijks Luchtvaartschool (RLS) in 1990 werd geprivatiseerd en overging in handen van de KLM, verkocht de RLD veertien toestellen van het type Beechcraft F33A aan een Duitse firma (HLW in Bremen) voor 65.000 gulden per stuk. Binnen enkele weken werden twaalf van de veertien toestellen via drie andere ondernemingen aan een Engels bedrijf doorverkocht voor 166.000 gulden per stuk, aldus Duijvestijn, die zich zegt te baseren op inzage in de contracten. Hij stelt dat zo “in ieder geval” anderhalf miljoen gulden overheidsgeld is “verspild”, maar zou niet verbaasd zijn als er “fraude in het spel is”.

De VNLO, die het "midden- en kleinbedrijf' in de luchtvaart vertegenwoordigt, acht de verkoop van de toestellen een voorbeeld van een structureel “mismanagement, wanbeleid of erger” bij de RLD. Daarom heeft de VNLO deze week in een vertrouwelijke brief aan leden van de Vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat gevraagd om een onderzoek. Het Kamerlid De Jong (PvdA) wil de kwestie aansnijden in een overleg dat hij binnenkort met de Rekenkamer heeft. Hij stelt dat er sprake is “van een opvallend rijtje privatiseringen bij Verkeer en Waterstaat (waaronder de RLD valt, red.) waarop door ondernemingen fikse winstmarges zijn gemaakt”. De Jong doelt op de privatisering van het loodswezen en het staatsvissersbedrijf. Een woordvoerder van de RLD kon gisteravond geen commentaar geven.

De Rekenkamer zegt dat formeel nog geen onderzoeksopdracht is verstrekt. Volgens enkele betrokkenen is echter afgelopen dinsdag in principe besloten de zaak in onderzoek te nemen.

    • Tom-Jan Meeus