Ramsj

Nahum N. Glatzer: Kafka's liefdes Paperback, SUN 1989, van ƒ 24,50 voor ƒ 9,95. De Slegte; Van Gennep Amsterdam en Rotterdam

Wolfgang Leppmann: Rilke. A Life Paperback, Fromm 1984, van ƒ 38,70 voor ƒ 17,90. Van Gennep Amsterdam en Rotterdam

David Gilmour: The Last Leopard Gebonden, Pantheon Books 1988, van ƒ 48,85 voor ƒ 17,90. Van Gennep Amsterdam en Rotterdam

Sybille Bedford: Aldous Huxley. A Biography Paperback, Caroll & Graf 1985, van ƒ 43,55 voor ƒ 12,90. Van Gennep Amsterdam en Rotterdam

Brenda Wineapple: Genet. A Biography of Janet Flanner Gebonden, Ticknor & Fields 1989, van ƒ 55,40 voor ƒ 15,90. Scheltema Amsterdam

M. van Amerongen, Gerlof Leistra: Gullit Paperback, De Arbeiderspers 1990, van ƒ 29,90 voor ƒ 9,95. De Slegte

Patrick O'Connor: Josephine Baker Paperback, Bulfinch Press 1988, van ƒ 56,65 voor ƒ 19,90. Donner Rotterdam

Frederic Raphael: Somerset Maugham Paperback, Cardinal 1989, van ƒ 25,15 voor ƒ 6,90. Donner Rotterdam

A.N. Wilson: Tolstoy Paperback, Fawcett 1988, van ƒ 43,55 voor ƒ 14,90. Scheltema Amsterdam

Gilberte Brassai: Gesprekken met Picasso Paperback, De Arbeiderspers 1988, van ƒ 49,90 voor ƒ 22,50. De Slegte

Nahum N. Glatzer: Kafka's liefdes Paperback, SUN 1989, van ƒ 24,50 voor ƒ 9,95. De Slegte; Van Gennep Amsterdam en Rotterdam

""Kafka's houding ten opzichte van de liefde was gecompliceerd, ambivalent en tragisch'', schrijft Glatzer, die zich z'n hele leven met Kafka bezighield. Glatzer analyseert de hartstochtelijke liaisons van Kafka met vijf vrouwen, waaronder Milena Jesenska. Over deze Tsjechische journaliste schreef M. Buber-Neumann het boek Milena, de vriendin van Kafka (De Slegte, van ƒ 39,90 voor ƒ 18,90). Milena bracht slechts vier dagen met Kafka door, maar hij schreef haar enkele prachtige brieven.

Wolfgang Leppmann: Rilke. A Life Paperback, Fromm 1984, van ƒ 38,70 voor ƒ 17,90. Van Gennep Amsterdam en Rotterdam

Over weinig dichters is zoveel te doen geweest als over Rilke. Op zijn aanvankelijke heiligverklaring volgde een even resolute verguizing: Rilke de narcist, de kritiekloze snob, de bijna fascist etc. Literatuurhistoricus Leppmann zet al die visies op een rij. Zijn biografie heeft wetenschappelijke pretentie maar is met kritische distantie geschreven en werd goed ontvangen.

David Gilmour: The Last Leopard Gebonden, Pantheon Books 1988, van ƒ 48,85 voor ƒ 17,90. Van Gennep Amsterdam en Rotterdam

Ondertitel: A Life of Giuseppe Tomasi di Lampedusa

De Siciliaanse schrijver Giuseppe Tomasi di Lampedusa vond zelf dat hij zijn leven had verkwanseld. Het is dan ook tragisch dat zijn meesterwerk The Last Leopard slechts een paar maanden na zijn dood tot een bestseller werd. Binnen een jaar werd het 52 keer herdrukt. Gilmour schetst Di Lampedusa als een erudiete, zeer teruggetrokken aristocraat die niets liever deed dan lezen.

Sybille Bedford: Aldous Huxley. A Biography Paperback, Caroll & Graf 1985, van ƒ 43,55 voor ƒ 12,90. Van Gennep Amsterdam en Rotterdam

Omvangrijke biografie van de beroemde Engelse schrijver Aldous Huxley. De Washington Post schreef over dit boek ""One of the masterpieces of biography'', een zin die dankbaar op het omslag wordt aangehaald. Chronologisch van opzet en met veel aandacht voor Brave New World Huxley's bekendste boek.

Brenda Wineapple: Genet. A Biography of Janet Flanner Gebonden, Ticknor & Fields 1989, van ƒ 55,40 voor ƒ 15,90. Scheltema Amsterdam

Tussen 1925 en 1975 schreef de Amerikaanse journalist Janet Flanner onder het pseudoniem "Genet' de rubriek "Letters form Paris' in The New Yorker. Befaamd zijn ook haar uitgebreide portretten van onder andere Picasso, Edith Warton en Hitler. Wineapple gaat uitgebreid in op de relatie die Flanner had met drie vrouwen. Lovend besproken.

M. van Amerongen, Gerlof Leistra: Gullit Paperback, De Arbeiderspers 1990, van ƒ 29,90 voor ƒ 9,95. De Slegte

Vooral voor echte Gullit-fans. Want dit boek, zo constateerde Guus van Holland in NRCHbd, wemelt van de fouten. Aardig is vooral het hoofdstukje dat Van Amerongen schreef over de invloed van Gullit op de acceptatie van kleurlingen. Leistra leegde vooral zijn knipselmap. Verdacht groot lettercorps.

Patrick O'Connor: Josephine Baker Paperback, Bulfinch Press 1988, van ƒ 56,65 voor ƒ 19,90. Donner Rotterdam

Meer plaatjes dan tekst in deze biografie, maar het zijn wel veelzeggende plaatjes. Josephine Baker gaf gestalte aan de Amerikaanse droom: van de achterbuurten van St. Louis wist zij in haar bananenrokje op te klimmen tot de ster van de Folies Bergère. Meeste illustraties zijn in zwart-wit.

Frederic Raphael: Somerset Maugham Paperback, Cardinal 1989, van ƒ 25,15 voor ƒ 6,90. Donner Rotterdam

Beknopte biografie (slechts 127 pagina's) van de schrijver van o.a. Of Human Bondage. Maugham wilde graag dat iedereen zijn boeken kon begrijpen en daarom liet hij soms te veel weg. De conclusie van Raphael luidt dan ook: ""He was too clear to be great.'' Geïllustreerd.

A.N. Wilson: Tolstoy Paperback, Fawcett 1988, van ƒ 43,55 voor ƒ 14,90. Scheltema Amsterdam

Standaardwerk over Wilson. Bas Heijne schreef in NRC Hbd.: ""Kritisch, intelligent, uiterst leesbaar: Wilson heeft een ideale biografie geschreven...''. Ten grondslag aan Tolstojs kunstenaarsschap liggen volgens Wilson drie moeizame verhoudingen: zijn relatie met God, met vrouwen en met Rusland. Geïllustreerd.

Gilberte Brassai: Gesprekken met Picasso Paperback, De Arbeiderspers 1988, van ƒ 49,90 voor ƒ 22,50. De Slegte

Bundel van "gesprekken' die de beroemde Franse fotograaf Brassai tussen 1943 en 1962 voerde met zijn vriend Picasso. Het zijn niet echt interviews, eerder portretten van bezoeken aan huize Picasso die - vanzelfsprekend - veel kritiek uit op beroemde tijdgenoten. P. kreeg dit boek op zijn tachtigste verjaardag aangeboden. Het bevat een fors aantal foto's van Brassai.

    • Ewoud Sanders