Landen eisen in brief snelle afronding Uruguay-ronde

GENEVE, 13 MAART. Zevenendertig landen hebben in een brief hun ongerustheid uitgesproken over de trage gang van zaken bij de Gatt-onderhandelingen over een vrije wereldhandel, de zogenoemde Uruguay-ronde. In een brief aan de Amerikaanse president Clinton, de voorzitter van de Europese Commissie, Delors, en de Japanse premier Miyazawa eisen de landen dat de Gatt-onderhandelingen, die in 1990 hadden moeten zijn afgerond, snel worden hervat om een akkoord te bereiken.

Een overeenkomst zou volgens de 37 landen het vertrouwen in de economie kunnen herstellen waardoor de recessie uiteindelijk verdwijnt. De briefschrijvers zijn ongerust over de hoge werkloosheid en de roep om protectie.

De brief, die verspreid werd door de Argentijnse president Carlos Menem, kreeg de steun gekregen van een nogal gemengde club. Behalve rijke landen zoals Australië, Finland en Zweden hebben ook ontwikkelingslanden als Pakistan, Peru en Tanzania hun handtekening onder het stuk gezet.

De VS, de EG en Japan zijn de belangrijkste onderhandelaars bij de Uruguay-ronde. Vooral het huidige weifelachtige beleid van de Amerikaanse president Clinton wekt onzekerheid. (Reuter)