Etter

Het gebruik, of beter: misbruik - in het Hollands Dagboek van zaterdag jl. - door Nel Soetens van mijn volledige naam (minus de laatste vier letters), die van Koos de Wilt (minus de laatste drie letters) mijn verhuisdatum, nieuwe adres (minus het huisnummer), alsmede het epitheton "etters', heeft mij diep gegriefd en mij bijzonder teleurgesteld in NRC Handelsblad.

Met bitterheid heb ik moeten vaststellen dat het Hollands Dagboek een van de leukste en "onschuldigste' rubrieken van het Zaterdags Bijvoegsel, door Soetens als gastauteur wordt misbruikt om persoonlijke grieven te botvieren (onder andere op mij). Niet alleen de algemeen geldende fatsoensregels, maar ook de ongeschreven gedragsregels van het Hollands Dagboek worden hier met voeten getreden.

Buiten deze constatering van slechte stijl, de ethische kant, is er ook een smadelijke zijde: Nel Soetens, als verhuurster van een bovenwoning die ettelijke door de bewoners tegen haar aangespannen procedures wegens achterstallig onderhoud en onrechtmatige huurverhogingen verliest - en als iemand die te allen tijde het soms moeilijk naar haar zin te plooien gelijk aan haar zijde moet hebben, kan het blijkbaar niet verkroppen dat een van de bewoners tien jaar huurellende achter zich laat en zich gerieflijk elders installeert zonder nog een flinke trap na te krijgen. Dat die trap werd uitgedeeld in Hollands Dagboek kwam des te harder hard aan omdat haar er alles aan was gelegen om zonder de volledige naam van de betrokken(en) te vermelden, toch diens (hun) identiteit prijs te geven.