CDA-commissie stelt bezuinigingslijst op

DEN HAAG, 13 MAART. De CDA-commissie die het verkiezingsprogramma van deze partij voorbereidt, zoekt naar bezuinigingen van 19 miljard gulden voor de volgende kabinetsperiode.

De commissie, onder leiding van KRO-voorzitter en oud-minister Braks, heeft een inventarisatie gemaakt van mogelijke bezuinigingen.

Zo overweegt de commissie kinderbijslag nog maar voor een beperkt aantal kinderen per gezin te verstrekken, een bezuinigingsmogelijkheid die het ministerie van sociale zaken onlangs ook is nagegaan. Ook heeft de commissie aansluiting gezocht bij een aantal suggesties die Kamerleden en bewindslieden van het CDA en bewindslieden eerder hebben gedaan.

Op het lijstje staat bijvoorbeeld het afschaffen van de objectsubsidies in de woningbouw, die de huren beneden de kostprijs houden en koopwoningen via premies goedkoper maken. CDA-staatssecretaris Heerma (volkshuisvesting) heeft vorige week al aangekondigd dat deze subsidies mogelijk in 1995 verdwijnen. Ook de individuele huursubsidie wordt als een mogelijke bezuiniging gezien, in het bijzonder die voor jongeren.

Verder denkt de CDA-commissie aan de toepassing van het woonlandbeginsel. Buitenlanders die naar hun land zijn teruggekeerd krijgen dan uitkeringen en kinderbijslag die op het welvaartsniveau van hun vaderland liggen. Ook de studiefinanciering hoort, als gebruikelijk, tot de CDA-opties voor bezuinigingen.

Een woordvoerder van het CDA onderstreepte gisteren dat de commissie pas in juni vaststelt hoeveel en op welke uitgaven er moet worden bezuinigd. De beoogd lijsttrekker van het CDA, Brinkman, heeft eerder een bedrag van 17 miljard genoemd.