Akkoord Duitse partijen over het Solidariteitspact

BONN, 13 MAART. De Duitse regeringscoalitie, de oppositionele SPD en de zestien deelstaten zijn afgelopen nacht alsnog dicht bij een doorbraak gekomen over het Solidariteitspact voor de opbouw van Oost-Duitsland en herstel van de Westduitse economie.

De partijen hebben een compromis gevonden waarbij pas in 1995 de belastingen worden verhoogd, zoals de coalitie wil, de voorgenomen kortingen op bijstands- en werkloosheidsuitkeringen vervallen, zoals de SPD verlangt, en de deelstaten conform hun wens een groter aandeel in de BTW-opbrengst krijgen.

Dit akkoord, dat voor Duitsland en zijn EG-partners betekenis kan hebben, is gisteravond laat afgesproken in een commissie onder leiding van minister Theo Waigel (financiën). De top van de regeringscoalitie, de oppositionele SPD en de premiers van de deelstaten waren daarin vertegenwoordigd. De commissie moest voorstellen doen voor het vrijdag, na twee dagen vergaderen, tot vandaag verdaagde overleg over het Solidariteitspact onder leiding van kanselier Helmut Kohl. Een compromis is ook bereikt over een scherpere controle op fiscale-, sociale- en subsidiefraudes.

Volgens Waigel gaat in Duitsland met ingang van 1995 een belastingopslag van 7,5 procent gelden voor alle inkomens. Deze heffing zal onderdeel zijn van het Solidariteitspact. Omdat de heffing uitsluitend bij de nationale overheid zal belanden, worden de deelstaten gecompenseerd met een groter aandeel van de BTW-opbrengst dan de 37 procent die zij daarvan nu krijgen. Hoeveel groter hun aandeel wordt, hun eis is: 45 procent, zei Waigel niet.

Het compromis wil voorts dat coalitie afziet van de geplande, maar door de SPD vierkant afgewezen kortingen op de bijstands- en werkloosheidsuitkeringen. Dit noemde SPD-voorzitter Björn Engholm een “belangrijk succes”. Zijn partij had ondanks conjucturele bezwaren van de coalitie al voor 1995 fiscale offers van hogere inkomens en ambtenaren gewild. Gistermiddag was de finale ronde van de al maanden durende onderhandelingen over Solidariteitspact opnieuw vast komen te zitten. Vooral de SPD staat onder grote druk sinds zij jongstleden zondag in deelstaatverkiezingen in Hessen zwaar verlies boekte en sindsdien door de coalitie wordt afgeschilderd als partij die niet bereid is om deel te nemen in noodzakelijke nationale compromissen.

Een akkoord, alsnog vandaag in Kohls kanselarij, zou betekenen dat de SPD haar meerderheid in de Bondsraad, waar de vertegenwoordigers van de deelstaten zitten, niet voor een blokkade zou inzetten. Daardoor zou arbitrage tussen Bondsdag en Bondsraad niet meer nodig zijn en het Solidariteitspact eerder op basis van een brede consensus van kracht kunnen worden. Dit is de afgelopen weken bepleit door bedrijfsleven, banken en de Bundesbank. De Duitse centrale bank, die de D-mark als Europese ankermunt beheert, zou dan ook eerder kunnen besluiten tot verdere verlaging van de rente, waarop praktisch alle Europese landen hopen.

    • J.M. Bik