Winst Van der Moolen 25% lager

De jaarwinst bij het hoekmansbedrijf Van der Moolen Holding is in 1992 uitgekomen op 8 miljoen gulden, zo blijkt uit de donderdagmiddag bekendgemaakte jaarcijfers.

In 1991 boekte het bedrijf nog een winst van 10,8 miljoen gulden. Het bruto bedrijfsresultaat kwam uit op 36,1 miljoen vergeleken met 39,1 miljoen gulden in 1991.

Per aandeel kelderde de winst van 4,04 gulden naar 2,69 gulden. Van der Moolen stelt voor het dividend te verlagen van 1,60 tot 1,20 gulden. Door het uitgekeerde jubileumstockdividend van tien procent en de uitoefening van de aandelenopties door personeelsleden is het aantal uitstaande aandelen in 1992 flink toegenomen.

De netto winstdaling schrijft Van der Moolen toe aan lagere courtage-opbrengsten op de effectenbeurs, de negatieve resultaatontwikkeling met betrekking tot de Franse dochteronderneming en de resultaten bij de optiebedrijven die over de hele linie lager uitvielen dan in 1991.