Winst van Asea Brown Boveri 17 procent gedaald

ZÜRICH, 12 MAART. De netto-winst van het Zweeds-Zwitserse concern Asea Brown Boveri (elektrotechniek, transport en milieutechniek) is vorig jaar met 17 procent gedaald tot 505 miljoen dollar. In 1991 was de winst nog 609 miljoen dollar. Dit heeft Percy Barnevik, president-directeur van de ABB-groep, gisteren meegedeeld bij de presentatie van de jaarcijfers.

Het bedrijfsresultaat van de groep, die in 140 landen actief is, daalde met 4 procent tot 1,11 miljard. Door ingrijpende reorganisaties, kostenbesparing, het afstoten van minder rendabele fabrieken en vermindering van de schulden tot vrijwel nul is ABB toch in staat het dividend voor de twee aandeelhouders te verhogen van in totaal 165 miljoen Zwitserse frank in 1991 tot 170 miljoen over 1992. ABB is eigendom van twee holdings die aan diverse Westeuropese beurzen genoteerd zijn: Asea in Zweden en Brown Boveri in Zwitserland. Het rendement op geïnvesteerd vermogen van de groep steeg van 17,1 procent in 1991 tot 17,9 procent vorig jaar.

Sinds 1990 is ABB de gevolgen van de recessie te lijf gegaan met forse herstructureringen in Westeuropese en Noordamerikaanse vestigingen, terwijl de activiteiten in Oost-Europa en in de snel groeiende Aziatische landen fors zijn uitgebreid. ABB zet zijn beleid van concentratie op de kerntaken verder voort. Vorig jaar werd in totaal voor 274 miljoen dollar aan investeringen in minder goedlopende ondernemingen afgestoten, terwijl de nieuwe investeringen en uitbreidingen uitkwamen op 253 miljoen dollar.

Exclusief het afstoten van minder rendabele bedrijven en exclusief de nieuwe investeringen is de personeelsbezetting in 1992 met 14.000 (6 procent) verminderd. Sinds 1990 nam de personeelsbezetting met 35.000 personen af. De groep heeft nu 213.000 mensen in dienst (inclusief uitbreidingen), tegen 214.000 in 1991.

In de sector elektriciteitscentrales werd de winst met 21 procent opgeschroefd, maar twee andere belangrijke sectoren (elektriciteitstransport en -distributie) bleven door de lagere economische groei op hetzelfde niveau als in 1991. In de sector industrie boekte het concern een winstdaling, terwijl in de sector transport verlies werd geleden.

Voor dit jaar voorziet Barnevik ongeveer een gelijk resultaat als in 1992, maar hij verwacht dat ABB over enkele jaren als een “sterkere en beter concurrerende onderneming uit de recessie tevoorschijn komt. Ons doel is een gemiddelde winstmarge van 10 procent per jaar en een rendement van 25 procent op geïnvesteerd vermogen te bereiken”, aldus Barnevik.

Voor het eerst noemde Barnevik in het jaarverslag Nederland, behorend tot de groep waar de ABB-activiteiten "middelgroot' zijn, als een land waar de winst "veelbetekenend' is gestegen (21 procent in 1992).