Winst Draka steeg met 4 %, hogere dividenduitkering

De producent van elektrische draden en kabels Draka Holding heeft over het afgelopen jaar ten opzichte van 1991 een winstgroei van 4,3 procent geboekt.

Het netto resultaat kwam uit op 52,6 miljoen gulden vergeleken met 50,4 miljoen in het jaar ervoor. De omzet nam toe van 582 miljoen tot 624 miljoen gulden, zo blijkt uit de jaarcijfers die Draka bekend maakte. Voor het lopende jaar verwacht Draka handhaving van het resultaat.

Draka-directeur ing S.J. van Kesteren schrijft in een toelichting op de cijfers de verbetering voor een belangrijk deel toe aan het aantrekken van de economie in de VS. “Met name in de laatste twee maanden is de economie daar sneller aangetrokken”, aldus Van Kesteren. In de VS heeft Draka het afgelopen jaar ongeveer twintig procent van zijn omzet behaald. Dat percentage zal dit jaar verder oplopen door de overneming van NEK Kabel. De cijfers van dit bedrijf zijn vanaf september in die van Draka Holding geconsolideerd.

Verder groeide het resultaat doordat de onderneming “minder dan verwacht” last had van de tragere economische groei in Europa. In Groot-Brittannië was de recessie voor Draka het afgelopen jaar goed voelbaar maar de afzwakking van de economie in Nederland en Duitsland “viel mee”. Wel zegt Van Kesteren dat indien de economische situatie in West-Europa verder verslechtert de winst onder druk zal komen.

De overneming van de Tsjechische fabriek voor standaardkabels voor de installatiemarkt Kablo Velke Mezirici is nog steeds niet afgerond. De scheiding van Tsjechië en Slowakije heeft de zaak vertraagd. “De kans is zeker aanwezig dat de overneming niet doorgaat” zo zei Van Kesteren. De Draka-directeur zegt evenwel vol vertrouwen te zijn dat de zaak in de eerste helft van dit jaar alsnog kan worden afgerond.

De winst per aandeel groeide van 3,20 gulden over 1991 tot 3,34 gulden in het afgelopen jaar. Draka komt nu met een voorstel het dividend te verhogen van 0,96 naar 1,00 gulden. Het bedrijfsresultaat nam toe van 85,2 miljoen tot 87,6 miljoen gulden. De rentelasten werden gereduceerd 9,9 miljoen tot 8,2 miljoen mede waardoor het resultaat uit de gewone bedijfsuitoefening uitkwam op 79,4 miljoen tegen 75,3 miljoen in 1991.