Vakbonden: massale ontslagen bij Fokker

ROTTERDAM, 12 MAART. De vakbonden vrezen dat enkele duizenden werknemers door ontslag verdwijnen bij de de Nederlandse vliegtuigfabriek Fokker. Vorig maand maakten de bonden al bekend, dat bij Fokker 1000 tot 3000 banen overbodig worden door het teruglopen van de produktie van de F50 en de F100.

De bonden die onlangs door de Fokker-directie zijn genformeerd, zeiden vanmorgen te verwachten dat Fokker het overgrote deel van de overbodig geworden werknemers niet binnen het concern kan herplaatsen. Fokker wilde daarop vanmorgen niet ingaan: “Het is duidelijk dat de tempo-verlagingen aanzienlijke gevolgen hebben voor de werkgelegenheid. Om hoeveel mensen het gaat weten we nog niet en ook niet voor hoeveel mensen ontslag wordt aangevraagd. We studeren erop”.

Een werkgroep is volgens Fokker al enkele weken bezig met een interne studie naar consequenties van de produktie-verlagingen voor de omvang van personeelbestand. Het interne onderzoek wordt naar verwachting aan het einde van deze maand afgerond. Door de malaise op de vliegtuigmarkt heeft Fokker de produktie van de F100 al teruggebracht van 59 naar 47 stuks per jaar, en van de F50 van 27 naar 20 stuks.

Afgelopen dinsdag blies de directie een overleg met de vakbonden af, omdat het onderzoek meer tijd vergt dan gepland. Bestuurder M. Lander van de Unie BHLP vreest voor de uitkomsten: “Alle getallen zijn nog natte-vinger-werk. Zelfs bij een getal van 2000 wordt het karaker van Fokker wezenlijk aangetast. De franje is al van Fokker af, de rek is eruit. De mogelijkheden om de banen te schrappen via natuurlijk verloop zijn tot nul gereduceerd. Ontslagen lijken nu niet meer te vermijden”. Vorig jaar maakte Fokker bekend 950 van de 13.000 banen te schrappen door middel van natuurlijk verloop.

Op dit moment zijn de besprekingen tussen het ministerie van economische zaken en het Duitse vliegtuigbouwconcern Deutsche Aerospace (DASA) nog gaande. Volgens EZ hadden de contracten deze week moeten worden ondertekend, maar ook vanmorgen was dit nog niet gebeurd. Snelle parafering is van belang voor Fokker, omdat de banken in dat geval de liquiditeitstekorten kan anavullen met extra krediet. Volgens Fokker is de financiering tot begin april geregeld.