Uiterste poging om staking te voorkomen; Geen verplichte reparatie van WAO-gat in metaal

HOUTEN, 12 MAART. De Industriebond FNV is bereid de eis tot een verplichte reparatie van het zogenoemde WAO-gat in de metaalindustrie te laten vallen. Dit zegt onderhandelaar N. Broers van de FNV-bond.

De handreiking van Broers is een uiterste poging om het vastgelopen overleg over de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) voor de 200.000 werknemers op gang te brengen. Vanaf aanstaande maandag hebben de vakbonden stakingen in de metaalindustrie georganiseerd. “Wij zitten niet op die stakingen te wachten, want de bedrijfstak staat er niet denderend voor. Daarom willen we hoe dan ook bekijken of we voor maandagochtend zes uur tot een CAO kunnen komen. Dit is de laatste weg die we nog kunnen bewandelen”, aldus Broers.

Ook vindt de bestuurder dat de nadruk inmiddels teveel op de WAO-problematiek ligt. “We moeten voor de werknemers een CAO afsluiten. De WAO-reparatie is daarbij van ondergeschikt belang.” Bronnen binnen de Industriebond FNV melden dat de bond vreest voor een slecht verloop van de acties. Vooral in bedrijven die er economisch slecht voor staan, stuit het "zware' actiemiddel van staken op bezwaren van de werknemers.

In een laatste poging stakingen af te wenden, is vice-voorzitter H. van den Boogaard van de Raad van Bestuur van Stork in principe bereid te bemiddelen tussen de vakbonden en de werkgeversvereniging. Van den Boogaard is tevens lid van het dagelijks bestuur van de FME.

Broers heeft zijn handreiking buiten medeweten van de andere bonden gedaan. “Het is een denkbare formule dat de FME en de bonden een dringende aanbeveling doen aan de ondernemers om het WAO-gat te repareren. In ieder geval een aanvulling voor de vakbondsleden, terwijl de overige werknemers mogen kiezen of ze aan de regeling deelnemen”, aldus Broers gisteravond .De Industrie- en Voedingsbond CNV nam vanochtend afstand van deze uitspraak. Ook de FME was niet op de hoogte gebracht.

De werkgevers aarzelen nog over de voorwaarden die de FNV-bond heeft gesteld. Zo eist de Industriebond FNV dat de aanvulling op de verlaagde WAO-uitkeringen wel collectief geregeld wordt voor de vakbondsleden. De FME is hier tegen. “We zullen geen onderscheid tussen de werknemers in de bedrijven maken”, aldus een woordvoerder vanochtend.

Broers erkende dat er “maar weinig” van de oorspronkelijke voorstellen overblijft.

Pag.15: Akkoord WAO bij Stork

De bonden hebben steeds geëist dat de werkgevers verplicht worden een regeling aan te bieden, die vervolgens voor alle werknemers in de metaal moet gelden. Daarentegen bedingt de FME de mogelijkheid voor ondernemers en werknemers om te vrijwillig te kiezen voor een regeling.

In een reactie op het ultimatum van de bonden dat vanmiddag afliep, schrijft de FME aan deze mogelijkheid voor werkgevers en werknemers om zelf de herverzekering van de verlaagde WAO-uitkeringen te regelen, vast te willen houden. De werkgeversvereniging spreekt in de reactie ook haar bezorgdheid over de aangekondigde stakingen uit. “Gezien de verslechterende situatie in de bedrijfstak zijn de acties onverantwoord” zo schrijft de FME.

Bij Stork bereikten de vakorganisaties gisteren overeenstemming over compensatie van de verlaagde uitkeringen bij arbeidsontgeschiktheid. De toekomstige WAO-uitkeringen voor alle 12.000 werknemers van het concern worden met 12 procent aangevuld. Voor vakbondsleden geldt daarnaast de verplichting deel te nemen aan een regeling die de uitkeringen aanvult tot 68, 72 of 78 procent van het laatst verdiende loon. De werknemers betalen zelf de premie. Niet georganiseerde werknemers mogen kiezen of ze aan de regeling deel nemen.

Stork kende al een invaliditeitspensioen. Daarin droegen zowel werkgever als werknemers in de kosten bij. In de nieuwe opzet blijft het aandeel van Stork op hetzelfde niveau gehandhaafd, terwijl de werknemers de hogere premie voor eigen rekening nemen.