Talisman 78

Bij elk Nederlands woord kan op eenvoudige wijze een getal gemaakt worden. Splits het woord in lettergrepen en schrijf achter elkaar de lengtes (in letters) van de lettergrepen op. Brug = 4, daarvoor = 44, eindstemming = 444, handschoenendoos = 4534.

Ik noem dat getal: het syltal.

Stuur mij één Nederlands woord met zijn syltal.

Winnaar wordt zij of hij die het woord met het kleinste syltal stuurt, mits dat getal niet hoort bij een woord dat een andere inzender zond.

Het is niet moeilijk om het woord met het kleinste getal te vinden. Dat syltal is 1, en een woord daarvoor is het voornaamwoord "U'. Maar u loopt de kans dat een ander op datzelfde idee kwam. Als u, na deze waarschuwing, denkt: "Dan stuur ik toch U in', is de kans nóg groot dat een ander hetzelfde dacht.

Het is niet moeilijk om een woord met een uniek syltal te vinden. U neemt daartoe een lang woord, zoals wapenstilstandsonderhandelingen met syltal 2346233233. Maar nu is de kans groot dat een ander een woord met een kleiner, maar toch uniek, syltal koos.

Ik ken geen woord met het syltal 19. Om te voorkomen dat u het zelfverzonnen maar goed-te-praten woord aschraalst gaat inzenden, vraag ik u alleen een woord te nemen dat in een Nederlands woordenboek voorkomt.

Stuur uw woord met een minimaal, maar niet door een ander gebruikt, syltal op aan: Talisman, NRC Handelsblad, Paleisstraat 1 te Amsterdam.

Oplossing Talisman 77

De zestig woorden hadden allemaal, van U (1) via brandslang (55) tot reuzensalamander (332233) een spiegelbaar getal tot syltal. Helaas was twee weken geleden in plaats van loonarbeid (424) loonarbeider afgedrukt.

Wat te doen? Een rectificatie zou de opgaaf vereenvoudigen.

Vorige week is de puzzel, verkleind, nogmaals maar nu goed afgedrukt.

Veel inzenders ontdekten de evenwichtigheid in de lettergrepen. Ze zonden andere woorden met palindromische syltallen. Maar nu komt een tweede eigenschap van het zestigtal naar voren: al die spiegelsyltallen waren verschillend. U mocht dus niet wandelpad (333) insturen, want ik had al laplander.

De prijs gaat naar M. Steinberg-Wijnja uit Amsterdam voor jutteperenkwekerijtje (32233223).

Nog even Talisman 75

Te laat, maar mooi zijn de woorden drekkar en bilslag, die nog vóór kapstok staan en om te keren zijn tot galslib en rakkerd. De heer Majoor uit Soest krijgt daarvoor de Na-prijs.