Sociaal plan verdeelt NS en vakbonden

UTRECHT, 12 MAART. De Nederlandse Spoorwegen en de vakbonden hebben vannacht geen overeenstemming bereikt over het sociaal plan. Wel hebben de NS een eindbod op tafel gelegd, waarin het spoorwegbedrijf de intentie uitspreekt om gedwongen ontslagen te vermijden.

Tijdens de onderhandelingen stonden de bonden niet alleen tegenover de NS, de vakorganisaties waren onderling verdeeld. De categorale vakbond FSV blijft vasthouden aan de garantie dat er de komende vijf jaar geen gedwongen ontslagen vallen. Bij de NS zullen in deze periode 3.500 van de 28.000 banen verdwijnen. Ook de Vervoersbond CNV keerde aan het eind van de avond terug naar het uitgangspunt dat er geen gedwongen ontslag mogen vallen. In een eerder stadium had de Vervoersbond FNV laten weten genoegen te nemen met de intentie van de NS om dit soort ontslagen tot het “uiterste” te vermijden.

“Een strategiefout”, noemde voorzitter G. Hardeveld van de spoorwegbond FSV de beslissing van de Vervoersbond FNV. “Het vakbondsfront is gebroken. Daarom begonnen we gisteren al met een achterstand ten opzichte van de NS”, aldus Hardeveld. De Vervoersbond FNV en de FSV organiseren beide circa 8.000 werknemers.

Op een aantal punten kwamen de NS de vakorganisaties wel tegemoet. Zo is de looptijd van het sociaal plan verlengd van drie naar vijf jaar. Verder zullen vertegenwoordigers van beide partijen de herplaatsing van "overtollige' werknemers binnen en buiten het bedrijf begeleiden. De looptijd van deze herplaatsing hebben de NS uitgebreid van twee naar tweeëneenhalf jaar.