Overleg over "Solidarpact' Duitsland opgeschort

BONN, 12 MAART. De top van de Duitse regeringscoalitie, de oppositionele SPD en de ministers-presidenten van de Duitse deelstaten zijn er na twee dagen onderhandelen onder leiding van kanselier Helmut Kohl nog niet in geslaagd overeenstemming te bereiken over het zogenoemde Solidariteitspact. Hun touwtrekken wordt morgen voortgezet, zo is rond het middaguur besloten.

Het pact moet de komende jaren de financiële grondslag bieden voor de opbouw van Oost-Duitsland (reserveringen van 100 miljard mark 's jaars) en herstel van de stagenerende Westduitse economie. Het is vorig najaar door Kohl voorgesteld. Sindsdien is over de voorwaarden ervan een permanente strijd binnen de regeringspartijen en tussen de coalitie en de SPD gaande. Een belangrijk strijdpunt is of de belastingen pas in 1995 mogen worden verhoogd, zoals de coalitie onder meer om conjuncturele reden heeft vastgelegd.

Twee weken geleden hebben de zestien Duitse deelstaten, ook die door de CDU/CSU worden geregeerd, zich ook tegen de voorstellen van Kohl en zijn minister van financiën, Theo Waigel (CSU), gekeerd. Waar de SPD storm liep tegen voorgestelde kortingen op sociale uitkeringen en in plaats daarvan met spoed belastingoffers wenst van hogere inkomens en ambtenaren, wensten de deelstaten - die in meerderheid door de SPD worden geregeerd - bovendien een groter aandeel van de nationale BTW-opbrengst (nl. van 37 naar 45 procent). Volgens Oostduitse premiers als Manfred Stolpe (Brandenburg, SPD) en Kurt Biedenkopf (Saksen, CDU) staat in feite ook de federale basis van de Bondsrepubliek mee op het spel.

Na de voor SPD dramatisch-ongunstige uitslag van de verkiezingen in Hessen, jongstleden zondag, willen de sociaal-democraten nu wel het uiterste doen om een akkoord over het Solidariteitspact te bereiken. “De kiezers verwachten nu een resultaat”, aldus SPD-voorzitter Björn Engholm (ook premier in Sleeswijk-Holstein) gisteravond. Maar kortingen in de sociale sector zijn en blijven voor zijn partij onaanvaardbaar, voegde hij daaraan toe. Kohl maakte duidelijk dat de coalitie tot concessies bereid is maar “geen taboe's” wil aanvaarden.

Na een marathonvergadering van zeven uur gisteravond, en hernieuw overleg vanmorgen, werd rond het middaguur besloten om morgen verder te praten. Over de drie meest omstreden kwesties moeten drie commissies tussentijds nieuwe voorstellen bedenken: 1) de omvang, opzet en termijn van belastingverhogingen en beteugeling van fiscaal-, sociaal- en subsidiemisbruik; 2) de toekomstige financiële verhouding tussen Bonn en de deelstaten; 3) opzet van bezuinigingen op nationaal en federaal niveau.

    • J.M. Bik