Ordina ziet winst 12 % oplopen

Ordina Beheer uit Utrecht, actief in de automatisering, heeft vorig jaar ruim zes procent meer omgezet dan in 1991.

De jaaromzet kwam uit op 143 miljoen gulden. Het resultaat na belasting is met twaalf procent gestegen tot 4,8 miljoen gulden. Het aantal uitstaande aandelen is toegenomen, waardoor de winst per aandeel negen procent daalde van 1,83 tot 1,67 gulden. Voorgesteld wordt een onveranderd stockdividend van vier procent ten laste van de agioreserve.

Gezien de huidige afwachtende markt zijn de verwachtingen van Ordina voor 1993 gematigd positief. De directie zegt op dit moment te denken aan een ten minste gelijke winst als over 1992.