Milosevic belooft steun aan bemiddelaars Vance, Owen

PARIJS, 12 MAART. De Servische president Slobodan Milosevic heeft gisteren in een onderhoud met de VN- en EG-bemiddelaars Vance en Owen in Parijs beloofd de Bosnische Serviërs te vragen naar de onderhandelingstafel terug te keren. Hij waarschuwde echter dat zijn invloed bij de Bosnische Serviërs gering is.

Milosevic was door Vance en Owen gevraagd naar Parijs te komen. De twee voorzitters van de Joegoslavië-conferentie hoopten hem te overtuigen van de noodzaak druk uit te oefenen op de leiders van de Bosnische Serviërs, die het vredesplan nog niet hebben aanvaard. Na het gesprek wilde Milosevic zich in het openbaar niet vastleggen. “We kunnen niet zeggen of het vredesakkoord in zijn huidige vorm moet worden aanvaard. Het is aan de drie (Bosnische) gemeenschappen om daarover te beslissen.” Het is “alom bekend”, aldus de Servische president, dat Servië en Montenegro het vredesplan “in algemene zin” ondersteunen. Hij zei dat er eerst een onvoorwaardelijk staakt-het-vuren moet worden afgekondigd en voegde daaraan toe er zeker van te zijn dat de Bosnische Serviërs dat zullen respecteren. Bovendien eiste Milosevic een opheffing van de VN-sancties tegen Joegoslavië.

Na zijn terugkeer in Belgrado herhaalde Milosevic in een gesprek met de Joegoslavische televisie dat hij zich “niet wil bemoeien” met de toekomstige landkaart van Bosnië, die hij een interne aangelegenheid van de Serviërs, moslims en Kroaten in Bosnië noemde.

Ondanks die terughoudendheid geloven Owen en Vance de Servische president voldoende te hebben doordrongen van het belang van zijn rol in de pogingen de Bosnische Serviërs achter het vredesplan te krijgen. “Ik zou heel verbaasd zijn als hij niet heel goed zou nadenken over waar we het vandaag over hebben gehad,” zei Owen na het gesprek. “We hebben hem gevraagd zijn invloed te gebruiken, en die is aanzienlijk.” Owen zei dat aanzienlijke vooruitgang is geboekt.

De Franse president Mitterrand was later gisteren aanwezig bij een diner voor Milosevic, Owen en Vance. Daarbij waarschuwde Mitterrand de Servische leider voor verdergaande sancties wanneer de oorlog voortduurt. “Of (de sancties) nu goed of verkeerd zijn, als er geen regeling komt, komt de wereld in actie”, zo zei Mitterrand (volgens Owen) tegen Milosevic. De andere co-voorzitter van de Joegoslavië-conferentie, Cyrus Vance, wees gisteren de Bosnisch-Servische bezwaren tegen het plan - bezwaren die betrekking hebben op de grenzen van de autonome provincies in Bosnië - van de hand: de tegenvoorstellen van de Bosnisch-Servische leider Karadzic hebben “geen zin”.

In Sarajevo heeft gisteren de Bosnische regering de onderlinge discussie over het vredesplan voortgezet zonder tot een conclusie te komen. De Bosnische vice-president Ejup Ganic gaf een indicatie van het felle verzet tegen het vredesplan binnen de moslim-gemeenschap toen hij gisteren zei dat president Izetbegovic zich in het New-Yorkse overleg tot ondoordachte en onaanvaardbare concessies heeft laten bewegen. Hij zei dat Owen en Vance Izetbegovic hebben “uitgeput” om hem tot die concessies te brengen. Volgens Ganic waren hijzelf en andere leden van het Bosnische staatspresidium “heel verontrust en teleurgesteld” over dat optreden van de twee bemiddelaars.

Frankrijk en de VS zijn het oneens over de vraag wie de vredesmacht moet commanderen die naar Bosnië zal worden gestuurd als het vredesplan eenmaal door de drie partijen is aanvaard. De VS ijveren voor een NAVO-strijdmacht van 50.000 man, onder wie mogelijk 20.000 Amerikanen en kennelijk onder bevel van een Amerikaan. De Fransen lijken meer te voelen voor een strijdmacht onder VN-vlag. (Reuter, AP, AFP)