Malaise in chemie treft ook Bayer

Net als de Duitse chemieconcerns Hoechst en BASF meldt ook Bayer een lagere winst.

Het netto resultaat na belasting van Bayer over 1992 is met zeventien procent gedaald tot 1,5 miljard mark. De omzet verminderde bescheiden tot 41,2 miljard mark (46,4 miljard gulden), een achteruitgang van 2,8 procent.

Door de lagere winst wil de Duitse chedmie-gigant het dividend verlagen van dertien naar elf mark per aandeel. Daarmee volgt Bayer de weg die Hoechst en BASF al eerder waren ingeslagen. Deze twee laatstgenoemde bedrijven verlaagden de winstuitkering eveneens. BASF heeft over het afgelopen jaar het slechtst gepresteerd van de drie met een winstdaling van ruim veertig procent tot 615 miljoen mark. Hoechst kon de winstdaling beperken tot bijna dertien procent tot 1,18 miljard mark.

De resultaten van de chemieconcerns staan sterk onder druk door de ecocnomische recessie in een groot aantal landen. Terwijl de vraag naar chemieprodukten daalt, is de overcapaciteit bij de chemie alleen maar gegroeid. Gevolg hiervan is sterkere concurrentie en lagere prijzen.

Ook de Nederlandse chemiebedrijven Akzo en DSM hebben last van de recessie. Vooral DSM dat voornamelijk bulkprodukten produceert, zag het netto resultaat zeer sterk teruglopen tot 224 miljoen gulden, een terugval van meer dan vijftig procent. Het dividend van DSM werd gehalveerd tot 4 gulden per aandeel. Akzo was de grote uitzondering in dit gezelschap en behaalde zelfs een hogere winst van 712 miljoen gulden, een winsttoename van 21 miljoen gulden. Over de vooruitzichten van het lopende jaar is het Arnhemse chemieconcern onzeker.

Vergeleken bij de Duitse chemiebedrijven zijn Akzo en DSM ook wat betreft hun omzet beduidend kleiner. Akzo behaalde over 1992 een omzet van bijna 17 miljard gulden en DSM noteerde een omzet van bijna 9 miljard gulden. De Duitse branchegenoten bogen op een gemiddelde omzet van ruim veertig miljard mark (45 miljard gulden).