Hogere winst ACF; toekomst is onzeker

MAARSSEN, 12 MAART. ACF Holding uit Maarssen, (produkten en diensten voor de gezondheidszorg) heeft een gunstig jaar achter de rug. De winst steeg vorig jaar van 23,8 miljoen tot 26,1 miljoen gulden. Per aandeel ging de winst van 4,41 tot 4,77 gulden. Aandeelhouders wordt voorgesteld het dividend te verhogen van 1,20 tot 1,75 gulden in contanten of gedeeltelijk in geld en in aandelen. Details worden uiterlijk 14 mei in de jaarvergadering bekendgemaakt.

Welke uitwerking de overheidsmaatregelen op het gebied van kostenbeheersing en beleidsombuiging in de gezondheidszorg zullen hebben, is ook dit jaar moeilijk te voorspellen, zo deelt ACF mede. De rendementspositie van de ACF-groothandel zal niet slechter worden doordat maatregelen zijn genomen tot verhoging van kwaliteit en doelmatigheid. De activiteiten van de divisie Medische produkten en thuiszorg zullen worden uitgebreid. Voor 1993 verwacht ACF een stijging van de omzet, een verbetering van het resultaat vóór belastingen en als gevolg van de toeneming van de belastingdruk een nagenoeg gelijke winst.

De omzet, die vrijwel geheel in Nederland tot stand werd gebracht, nam met 82 miljoen toe tot ruim 1,3 miljard gulden. De stijging kwam voornamelijk voor rekening van de groothandelsdivisie.

Het bedrijfsresultaat steeg 46 procent van 32,87 miljoen tot 48 miljoen gulden. Er bestond verliescompensatie uit vroegere jaren waardoor de belastingdruk slechts 1,4 miljoen gulden bedroeg tegen 0,8 miljoen in 1991.