Haagse raad unaniem voor verhalen tekort

DEN HAAG, 12 MAART. De gehele gemeenteraad van Den Haag meent dat de tekorten die de afgelopen twee jaar zijn ontstaan bij het Gemeentemuseum, althans gedeeltelijk moeten worden verhaald op de inmiddels naar Amsterdam vertrokken directeur Rudi Fuchs. Dat bleek gisteravond tijdens de vergadering van de raad, waar wethouder A. van den Berg formeel haar portefeuille beschikbaar stelde. “Fuchs is een schat van een man, de kunst zeer toegewijd,” zei PvdA-fractievoorzitter P. Heinen, “maar zakelijk gezien kun je hem geen ijscokar toevertrouwen.”

In eerste instantie was de PvdA de enige partij die de tekorten voor zover mogelijk bij de oud-directeur in rekening brengen. Begin deze week stelden ook burgemeester en wethouders, dat de betrokkenen rechtspositioneel of anderszins nog zouden worden geconfronteerd met de consequenties van de 4,2 miljoen belopende schuld.

“Je kunt niet anders dan concluderen dat binnen het Gemeentemuseum al langere tijd processen verliepen, ongestuurd door de directie, zonder calculaties vooraf en zonder begrotingsbewaking en dat kennelijk veel mensen verplichtingen konden aangaan zonder die aan het budget te relateren,” aldus de vertrekkende wethouder Van den Berg gisteravond. “Misschien wat onorthodox uitgedrukt, maar men liet in feite Gods water over Gods akker lopen. Daar zijn bijzondere artistieke prestaties mee geleverd, de herinrichting van het museum reken ik daartoe. Maar het gaat hier niet om je eigen geld dat je uitgeeft, maar om geld dat burgers ons met wisselend enthousiasme hebben toevertrouwd in de veronderstelling dat wij daar bewust en verantwoord mee om gaan,” aldus mevrouw Van den Berg.

De raadscommissie voor cultuurbeleid bespreekt volgende week de rapportage over de tekorten, die het college de afgelopen drie weken heeft opgesteld.