Groen Links en PvdA willen andere OV-kaart

DEN HAAG, 12 MAART. Studenten moeten voortaan kunnen kiezen tussen een OV-kaart voor door-de-week en een kaart die alleen in het weekeinde geldt, vindt Groen Links.

De PvdA stelt voor een chip- of magneetkaart in te voeren, waarmee het aantal reiskilometers beperkt kan worden. Deze alternatieven voor de huidige OV-kaart, waarmee studenten onbeperkt kunnen reizen, werden gisteren tijdens een door Groen Links georganiseerde discussie gepresenteerd. De onderhandelingen tussen minister Ritzen (onderwijs) en de vervoersbedrijven over een nieuw contract dat in 1994 moet ingaan, zouden op 1 april afgesloten moeten worden, maar verlopen vooralsnog uiterst moeizaam, vooral omdat de NS meer geld vragen voor de kaart. Namens de NS noem M. van Heumen het Groen-Linkse idee creatief maar hij liet zich niet uit over de haalbaarheid. De kilometerkaart van de PvdA kan om technische redenen pas in 1998 worden ingevoerd. Belangrijkste probleem bij invoering van dit systeem, dat ook voor andere vervoerkaarten zou kunnen gelden, is dat er een scherpe controle bij de in- en uitgangen van de stations nodig is.