Extra geld voor Oost Nederlands Orkest toegezegd

ARNHEM, 12 MAART. De provincie Gelderland, negen Gelderse gemeenten en het Gelderse bedrijfsleven willen garant staan voor het extra geld dat nodig is om het nieuwe Oost Nederlands Orkest in Arnhem een omvang te geven van 107 musici.

WVC wil het orkest, dat zal ontstaan uit een fusie van het Gelders Orkest en het Enschedese Forum Filharmonisch, een omvang geven van negentig musici.

Met een grotere omvang kan het orkest 25 concerten en zeven koorbegeleidingen extra verzorgen. Eén miljoen van de benodigde 2,8 miljoen gulden zou moeten worden opgebracht door het ministerie van WVC, dat bij het in diensthouden van meer musici bespaart op de wachtgelden voor de zeventig musici die de fusie moeten afvloeien.