Etherfrequenties worden geopend voor commercie

RIJSWIJK, 12 MAART. Minister d'Ancona zal dit jaar bestaande, binnenlandse etherfrequenties toewijzen aan commerciële omroepen.

Voor commerciële radiostations komen twee middengolf-zenders en twee FM-kanalen beschikbaar. Op twee televisienetten zal 's nachts door commerciële omroepen mogen worden uitgezonden.

Dat blijkt uit een brief van de minister aan de Tweede Kamer. De toewijzing is afhankelijk van de programma's die de omroepen willen gaan uitzenden, de bedrijfsorganisatie en wat de omroep bereid is te betalen voor een net. Zowel binnenlandse- als buitenlandse commerciële stations kunnen voor een frequentie in aanmerking komen.

De uit te zenden programma's dienen een “bijdrage te leveren aan een vergroting van de diversiteit van het totale aanbod”, aldus d'Ancona. Ze dienen bij voorkeur vernieuwend te zijn. Als het gaat om bijvoorbeeld muziekprogramma's zal de bijdrage aan de ontwikkeling van de muziekcultuur in Nederland worden meegewogen in de selectie. Ook moet uitzending via de ether “een meerwaarde opleveren” ten opzichte van uitzending van hetzelfde programma via satelliet of kabel.

De gegadigden moeten verder inzicht verlenen in hun juridische structuur. De minister wil nadrukkelijk voorkomen dat een onevenredig deel van de ethercapaciteit in één hand terechtkomt. Daarnaast zal een organisatie in een plan duidelijk moeten maken hoe zij zoveel mogelijk kwalitatief goede programma's denkt te kunnen uitzenden. Eén organisatie kan met meerdere programma's meedingen naar de beschikbare capaciteit.

Een aanvrager is niet verplicht een financieel bod uit te brengen voor een frequentie. De uiteindelijke keuzes zullen gebaseerd zijn op een afweging van alle criteria en een totaal-indruk.

De beide FM-netten en de middegolfzender 675 khz (vroeger in gebruik voor Radio 3) komen beschikbaar voor muziek. De middengolfzender AM-747 (thans nog in gebruik door Radio 1) wil de minister beschikbaar stellen voor actualiteiten en informatie.