Enig respijt voor Stads TV Rotterdam

ROTTERDAM, 12 MAART. De in financiële nood verkerende Rotterdamse televisiezender Stads TV krijgt veertien dagen de tijd om met Radio Rijnmond tot overeenstemming te komen over een samenwerkingsverband.

De gemeentelijke raadscommissie voor kunstzaken wilde gisteren nog geen besluit nemen over de toekomst van de lokale zender. Vorig jaar november kwamen de financiële problemen bij Stads TV aan het licht.

Stads TV, dat vijf dagen per week onder meer nieuws en sport op het kabelnet brengt, was op 1 maart vier jaar in de lucht. Tot voor kort gold de omroep als hèt voorbeeld van een professionele lokale televisiezender. Volgens een onderzoek kijkt veertig procent van de Rotterdamse bevolking wekelijks langer dan een kwartier naar de programma's.

De uitzendingen werden mogelijk gemaakt door een gemeentelijke subsidie van ruim 3 miljoen gulden en leningen van in totaal 2,25 miljoen. De zender had sinds vorig jaar, toen voor het eerst reclameboodschappen mochten worden uitgezonden, op eigen benen moeten staan. De gemeente werd sinds november verscheidene keren om nieuwe financiële injecties gevraagd, onder meer omdat de reclame-inkomsten achterbleven bij de ramingen. In de eerste twee maanden van dit jaar droeg de gemeente al vier ton bij om de noodlijdende zender op het scherm te houden.

Uit een onderzoek van het accountantskantoor BDO CampsObers, in opdracht van het gemeentebestuur, bleek dat het financiele en organisatorische beheer van de zender had gefaald.

Met name de ingewikkelde structuur waarmee de lokale omroep functioneert is de commissie kunstzaken een doorn in het oog. B en W willen een eind maken aan de verstrengeling van bestuursfuncties bij de zendgemachtigde, de Stichting Lokale Omroep Rotterdam, en het Omroepbedrijf Rotterdam, een facilitair bedrijf dat de televisieprogramma's op commerciële basis produceert.

Vorige maand bracht interim-manager W. Boon van de Stichting Lokale Omroep een bedrijfsplan uit waarin hij voorstelde de redactie van Stads TV in te krimpen van 23 tot 14 leden. Ook vond Boon dat het Omroepbedrijf Rotterdam de enige leverancier van faciliteiten aan Stads TV moest blijven. Verantwoordelijk wethouder Y. de Rijk wil binnen twee weken weten wat de consequenties zijn van een ontvlechting van het Omroepbedrijf en Stads TV. Boon voorspelt een faillissement van het financieel zwakke Omroepbedrijf waarna de lokale omroep binnen twee weken zal volgen.

De Partij van de Arbeid liet gisteren bij monde van het gemeenteraadslid N. Kok blijken dat Stads TV maar “failliet moet gaan” als dat de consequentie is van de ontvlechting, in de hoop dat er een nieuw en vooral beter plan voor een regionale omroep zou ontstaan.

Eerder wees de redactie van Stads TV het bedrijfsplan van Boon al van de hand. Volgens de redactieleden wordt de kwaliteit van de programma's te zeer aangetast als de redactie wordt verkleind. De leden hebben zich in een alternatief bedrijfsplan bereid verklaard acht uur per week minder te gaan werken. Ook zij vinden dat er een eind moet komen aan de exclusieve rechten van het Omroepbedrijf Rotterdam om de uitzendingen van Stads TV te produceren. De commissie kunstzaken vindt dat zowel het bedrijfsplan van Boon als het alternatieve plan van de redactie inhoudelijk rammelt.

De hoop is nu gevestigd op een samenwerkingsverband of een fusie met de Stichting Regionale Radio Rijnmond, die plannen heeft voor het opzetten van een gewestelijke televisiezender.

Directeur N. Haasbroek van Radio Rijnmond is bereid met Stads TV over deze samenwerking te praten. Of die totstandkomt hangt volgens Haasbroek mede af van het geld dat de gemeente ervoor overheeft. De gemeente en de provincie Zuid-Holland installeren aan het eind van deze maand een commissie van wijze mannen die de levenskansen van het samenwerkingsverband moet onderzoeken. Het college heeft zich bereid verklaard de resterende maanden van dit jaar 100.000 gulden per maand uit te trekken voor Stads TV.

    • Rob Schoof