CONCURRENTIE (2)

Op zichzelf zijn het wel bepalende factoren: automatisering, procesmatig kwaliteitsdenken en uitbesteding, die het grote verschil verklaren in arbeidsproduktiviteit tussen West-Europese, Noord-Amerikaanse, Japanse en Koreaanse ondernemingen.

Toch is er nog een ander aspect. Een ervan is de wil van veelal Japanse maar ook van enkele Noordamerikaanse en Westeuropese ondernemingen zich langdurig te meten met en te leren van andere ondernemingen die de beste van hun klas zijn. Dat hoeven niet directe concurrenten te zijn. Deze instelling is gekweekt gedurende een lange periode van 10 tot 20 jaar waarin aanvankelijk relatief kleine ondernemingen zich in uiterste concentratie richtten op wat toen de toonaangevende concurrenten in de wereld waren.

Dit, gekoppeld aan een heldere visie over de ogenschijnlijk onbereikbare plaats die het management op de lange termijn voor de eigen onderneming op het oog had ("Beat Benz') en aan het inzicht dat dit alleen mogelijk is als de creativiteit en inventiviteit van elke werknemer op elk niveau in de organisatie maximaal worden geprikkeld, zijn factoren die een belangrijke rol hebben gespeeld.

In de Japanse automobielindustrie komen werknemers gemiddeld 150 keer vaker met een nieuw idee dan hun collega's in West-Europa en Noord-Amerika.

    • H.G. Krijnen