Commissie geeft Kamerlid "waarschuwing'

DEN HAAG, 12 MAART. De parlementaire Enquêtecommissie sociale zekerheid heeft haar lid W. Willems (Groen Links) een ernstige waarschuwing gegeven nadat hij onlangs voor zijn beurt had gepraat.

De voorzitter van de commissie, F. Buurmeijer (PvdA), zegt vanmorgen in een verklaring dat Willems “zware schade aan de commissie heeft aangebracht”.

Buurmeijer vindt dat Willems had moeten aftreden maar het Kamerlid vindt dat zijn handelswijze “geen blijvende schade” aan het werk van de commissie heeft toegebracht. Willems besloot lid te blijven van de Enquêtecommissie. Hij liet vanmiddag wel weten dat hij zijn uitlatingen “betreurt”. Volgens Willems gaven de eerste onderzoeken aan dat de uitvoeringsorganisaties “stroperig werken en niet klantvriendelijk zijn”. Hij vindt de structuur van de uitvoeringsorganisaties te ondoorzichtig. Buurmeijer nam toen onmiddellijk afstand van Willems' opmerkingen. “Het onderzoek is nog volop gaande en er is geen aanleiding nu al conclusies te trekken”, aldus Buurmeijer.

De onderzoekscommissie heeft er bij Willems op aangedrongen “zich te bezinnen op zijn positie”. Hij heeft echter na overleg met zijn fractie besloten om lid te blijven. Buurmeijer stelt Willems “volledig verantwoordelijk voor het ontstaan van een onwerkbare situatie” als hij opnieuw voortijdig conclusies in de openbaarheid brengt.

Gisteren werd ook bekend dat de Tweede Kamer een onderzoek gaat instellen naar de uitvoering van de Bijstandswet. Hierin zal de fraudegevoeligheid van de wet centraal staan. Of het onderzoek zal resulteren in een parlementaire enquête is nog niet duidelijk. Vooral de CDA-fractie dringt aan op een parlementaire enquête, maar alle andere fracties hebben dat weten af te houden. De Tweede Kamer is enige maanden bezig met de voorbereiding van een parlementaire enquête naar de uitvoering van de werknemersverzekeringen WW, WAO en Ziektewet.

De vereniging van directeuren van sociale diensten vindt het “absurd” dat er twee onderzoeken naast elkaar worden gedaan. De minister van Sociale zaken laatnamelijk ook een onderzoek ingesteld naar de bijstandsfraude. Gisteren heeft staatssecretaris Ter Veld (sociale zaken) de Kamer bericht dat het onderzoek van het ministerie in september klaar moet zijn. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het bureau Regioplan. Prof. dr. A. van der Zwan, J. Drijber (oud-burgemeester van Arnhem) en dr. G.B.M. Engbersen (hoofddocent aan de Universiteit van Utrecht) begeleiden het onderzoek. Het ministerie wil vooral inzicht krijgen in de “misbruikgevoeligheid” van de bijstand. De bijstandsaitkering wordt voor negentig procent door het Rijk en voor tien procent door de gemeenten gefinancierd; de gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering.