Buitenland krikt winst ABN Amro op

ROTTERDAM, 12 MAART. ABN Amro heeft vorig jaar een sterke winststijging geboekt, ondanks de verslechterde economische situatie in Nederland.

De netto-winst kwam uit op 1,68 miljard gulden, 9,6 procent meer dan vorig jaar. Dit heeft ABN Amro deze middag bekendgemaakt.

Op de Amsterdamse beurs is teleurgesteld gereageerd op de cijfers. De beleggers hadden gerekend op nog hogere winstcijfers na het gunstige eerste halfjaar in 1992. De koers van ABN Amro daalde van 55,00 gulden tot 54,10 gulden.

De winst per aandeel kwam uit op 5,51 een stijging van 5,6 procent. De belangrijkste analisten voorspelden een winst per aandeel van tussen de 5,50 en 5,60 gulden.

ABN Amro heeft de baten niet sneller kunnen laten groeien dan de lasten. De baten-kostenverhouding bleef steken op 1,48. Zowel de baten als de lasten namen met 8,5 procent toe. Onder de baten valt op dat de bank aanzienlijk heeft kunnen profiteren van de crisis op de valuta-markten. De valutabaten stegen met 43,5 procent tot een kleine 600 miljoen gulden.

Aan de kostenkant heeft ABN Amro veel besparingen doorgevoerd op het gebied van personeelskosten. In het afgelopen jaar is het aantal medewerkers in Nederland met 787 medewerkers gedaald tot net onder de 38.000.

De problemen bij een aantal grote Nederlandse bedrijven, zoals het failliete HCS en DAF en de met verliezen kampende Philips en Hoogovens heeft ABN Amro nauwelijks gedeerd. De voorziening voor debiteurenrisico's lagen zelfs op een iets lager niveau dan in 1991. Dit kwam echter doordat de voorziening voor landenrisico's niet is verhoogd. De stroppenpot steeg met 6,1 procent, maar dit houdt ook verband met de groei van de kredietverlening, aldus ABN Amro.

ABN Amro noemt de resultaten in Nederland "bevredigend'. Weliswaar daaltde het brutoresultaat in Nederland met 3,4 procent tot 2,5 miljard gulden, maar dit kwam omdat in 1991 een boekwinst werd meegerekend. Het brutoresultaat in het buitenland steeg met een kleine 38 procent. De problemen in Amerika, waar in 1991 personeelsleden rommelden met opties, zijn onder controle: het brutoresultaat verdubbelde tot 811 miljoen gulden. In Frankrijk en Duitsland gingen de zaken maar matig, maar de vestigingen van ABN Amro in het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Luxemburg boekten betere resultaten.

Het rendement op het eigen vermogen vertoonde een stijging. Vorig jaar kwam ABN Amro uit op 11,1 procent tegen 10,4 procent vorig jaar. Het eigen vermogen van ABN Amro steeg met 5,2 procent tot ruim 16 miljard gulden. De stijging was minder dan op grond van de ingehouden winst verwacht kon worden door afboekingen van goodwill voor de acuqisitie Talman en CM Capital Markets. Zoals de analisten al hadden verwacht zal ABN ASmro net wals vorig jaar een dividend van 2,90 gulden per gewoon aandeel uitkeren.