Belangrijke banen bij kleine groep managers

ROTTERDAM, 12 MAART. De concentratie van sleutelfuncties in het Nederlandse bedrijfsleven neemt steeds grotere vormen aan. Dit blijkt uit een onderzoek dat de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) heeft uitgevoerd.

Uit de vandaag gepubliceerde bevindingen van de VEB blijkt dat een kleine groep personen een steeds groter aantal functies voor haar rekening neemt. In 1991 waren er nog 19 personen met meer dan zes zware bestuurszetels in het bedrijfsleven, vorig jaar is dat aantal gegroeid tot 30. Als voorbeelden noemt de VEB de oud-topman van Nationale-Nederlanden, T. Braakman, die 14 functies heeft, waaronder commissariaten bij KNPM ("Shell'), Heineken, ING en de nieuwe papiercombinatie KNP BT. Voormalig SHV-topman F. Fentener van Vlissingen en oud-voorzitter van Hoogovens J. Hooglandt hebben beiden 11 functies. De zwaarste combinatie van commissariaten wordt gehouden door de voormalige voorzitter van Unilever H. van den Hoven en oud-bestuurder van de Koninklijke/Shell Groep J. Choufour. Van de groep van dertig bekleden verscheidene leden diverse functies bij één bedrijf. Zo is oud-minister A. van der Stee behalve commissaris bij het voedingsmiddelenconcern Wessanen ook bestuurder van drie aan het concern verbonden stichtingen.

“Een steeds kleinere groep van personen komt elkaar bij verscheidene ondernemingen tegen”, concludeert de VEB. De vereniging denkt dat “deze cumulatie van functies de onafhankelijkheid van bestuurders en commissarissen nadelig benvloedt”. Ook heeft het opeenstapelen van functies volgens de vereniging tot gevolg dat de betrokken personen minder tijd ter beschikking hebben om aan een commissariaat of bestuursfunctie te besteden, en houdt dat gevaar in voor de kwaliteit van bijvoorbeeld het toezicht dat door commissarissen wordt uitgeoefend. De déconfiture van het DAF-concern is daar volgens de VEB een voorbeeld van. J. Peters (scheidend bestuursvoorzitter van verzekeraar Aegon) was behave commissaris van DAF onder meer ook commissaris van Pakhoed. Ook andere DAF-commissarissen beschikten over verscheidene zware functies. F. de Wit (bestuursvoorzitter van KNP BT) heeft behalve DAF ook nog drie andere commissariaten. “Personen met zulke drukke werkzaamheden kunnen veelal niet voldoende toezicht houden op een onderneming, zeker wanneer die in problemen komt en het commissariaat meer tijd en aandacht vraagt”, vindt de VEB.