Arbeiders Nedcar vechten ontslag aan

BORN, 12 MAART. Vierhonderd medewerkers van de ontwikkelingsafdeling van autoproducent Nedcar in Helmond zijn vanmorgen met bussen naar het produktiebedrijf in Born gereisd om te protesteren tegen de dreigende ontmanteling van hun afdeling, waar nu nog 720 mensen werken. In Born vergadert vandaag de Raad van Commissarissen over de toekomstige positie van de ontwerpafdeling en over het sociaal plan, waarmee de gevolgen van het eerder aangekondigde ontslag van 1200 personeelsleden moet worden opgevangen.

Districtsbestuurder H. Van Rees van de Industriebond FNV bood de voorzitter van de raad van commissarissen, M. Kuilman, een petitie aan waarin gepleit wordt voor een volwaardige ontwerpafdeling van tenminste 600 mensen. Volgens hem dreigt het bedrijf te worden uitgekleed tot een 'schroevendraaierfabriek' als bepaalde plannen die in de top van het bedrijf circuleren, worden uitgevoerd. In het minimale scenariozou de ontwikkelingsafdeling alleen nog onderhoudswerk mogen doen voor de twee productielijnen van Volvo en Mitsubishi. In dat geval zou de omvang van Nedcar in fasen worden teruggebracht tot 440 en vervolgens tot 285 directe medewerkers.

Van Rees herinnerde aan de afspraken die in 1991 door de Nederlandse overheid, Volvo en Mitsubishi zijn gemaakt om in ieder geval tot 1995 zeshonderd mensen op de afdeling aan het werk te houden. Of Nedcar na die tijd nog de capaciteit over mag houden om eigen auto's te ontwerpen, hangt volgens het contract af van de resultaten van het 'V40-project', dat moet leiden tot een opvolger van de huidige 400-serie.

Volgens de directeur van het productieafdeling in Born, ir. J. Huberts, is het met een ontwerpafdeling van 600 medewerkers mogelijk zowel de Volvo-ontwerpen in eigen huis te houden als het ontwerpen van de 'jaarmodellen' van Mitsubishi, waarvan de basisserie in Japan wordt ontworpen.

De Raad van Commissarissen moet vandaag ook een besluit nemen over een sociaal plan, behorend bij het voornemen om het personeelsbestand met 1200 plaatsen te reduceren. Daarvoor moeten 800 gedwongen ontslagen vallen. Volgens Huberts is er voor dat doel 100 miljoen gulden van de aandeelhouders, de overheid en Volvo. “Maar er zal ook aan Mitsubishi worden gevraagd een bijdrage te leveren, omdat de Japanners straks profijt trekken uit de operatie.” Voor het sociaal plan is in het verleden 90 miljoen gulden gereserveerd, maar volgens Huberts is het nog de vraag of de aandeelhouders ermee instemmen dat bedrag geheel aan sociale maatregelen te besteden. Volgens hem is het niet ondenkbaar dat het bedrijf daardoor liquiditeitsproblemen zou komen.