Wallage en CDA-fractie botsen over basisvorming

DEN HAAG, 11 MAART. Staatssecretaris J. Wallage is gisteren in scherp conflict gekomen met de CDA-fractie in de Tweede Kamer over de vraag of scholen financieel moeten worden gestimuleerd om te fuseren tot zogeheten brede scholengemeenschappen.

De CDA-fractie betichtte Wallage (PvdA) ervan “langs de omweg van fusie-stimulering kennelijk het oude dogma van de middenschool” te willen invoeren. Daarop verweet Wallage de CDA-fractie “platte demagogie” en “onfatsoenlijk handelen”.

De Kamer vergaderde over een nieuw, vereenvoudigd stelsel ter financiering van scholen dat Wallage in augustus wil invoeren. In het huidige stelsel hebben kleinere scholen meer leraren per leerling dan grotere. Scholen die fuseren gaan er vrijwel altijd op achteruit. In het nieuwe, vereenvoudigde stelsel wordt dit nadeel voor fuserende scholen goeddeels opgeheven.

Het CDA wijst het nieuwe stelsel af, omdat de extra gelden voor grotere scholen moeten worden opgebracht door de andere scholen. Ook de VVD is tegen het voorstel, zodat Wallage een Kamermeerderheid tegenover zich ziet. PvdA, D66 en Groen Links steunen de staatssecretaris.

Wallage beriep zich tegenover het CDA op het regeerakkoord, waarin PvdA en CDA volgens hem “een macro-afspraak” hadden gemaakt. Enerzijds werd toen afgesproken dat het PvdA-stokpaardje van de middenschool definitief van de baan zou zijn en dat de veel minder ingrijpende basisvorming zou worden ingevoerd. Anderzijds zou het CDA toelaten dat de beide PvdA-bewindslieden van onderwijs fusies gaan stimuleren. Door fusies konden op vrijwillige basis verschillende niveaus binnen één school worden samengebracht, een van de idealen van de middenschool. Maar CDA-woordvoerder A.J. Hermes noemde Wallages beroep op het regeerakkoord “een kwestie van interpretatie”. Wallage reageerde fel: “Ik zal voortaan nog beter de waarschuwing ter harte nemen dat met het CDA eigenlijk nooit echte afspraken zijn te maken. Als ik toen geweten had dat dit nu zou gebeuren had ik niet de verantwoording voor het regeerakkoord genomen.”

Wallage zei vooral “bitter” te zijn omdat hij er niet eens helemaal in geslaagd was om het nu bestaande lagere bedrag per leerling voor grotere scholen geheel te compenseren.