WAALSPRONG

In NRC Handelsblad van 4 maart worden de bezwaren genoemd van de zes Betuwse gemeenten tegen de zogenoemde Waalsprong (een nieuwe wijk van Nijmegen aan de overzijde van de Waal). Helaas is niet vermeld welke financiële bezwaren er aan de provinciale ontwikkelingsvisie verbonden zijn.

In opdracht van de zes Betuwse gemeenten hebben deskundigen uitgerekend dat de méér-kosten van de Waalsprong-variant tegenover het OBA plan (= Over Betuws Alternatief) 537 miljoen gulden bedragen (de cijfers zijn te vinden in het BRO-rapport over de ontwikkelingsvisie).

Het rijk wil daar in totaal 58 miljoen gulden uit eigen middelen tegenover stellen. Iedereen kan nu zelf uitrekenen dat de Waalsprong dus bijna een half miljard gulden duurder is. Dit bedrag aan extra kosten zal moeten worden opgebracht door alle inwoners van het KAN-gebied (Knooppunt Arnhem-Nijmegen) samen.

Het OBA-plan is niet alleen planologisch en stedebouwkundig beter, het is ook een half miljard gulden goedkoper.

    • Drs. R.W. Ouweltjes