VS overwegen veiligheidszone in Zuid- Soedan

WASHINGTON, 11 MAART. De Amerikaanse regering overweegt de instelling van "veiligheidszones' in Zuid-Soedan te steunen, om de miljoenen Soedanezen bescherming te bieden die op de vlucht zijn als gevolg van burgeroorlog en hongersnood.

Onderminister van buitenlandse zaken voor Afrika Herman Cohen zei dat gisteren op een hoorzitting van de ondercommissie voor Afrika van het Huis van Afgevaardigden. De toestand in Zuid-Soedan, waar het regeringsleger strijd levert tegen rebellen maar bovendien de opstandelingen onderling slag leveren, wordt wel vergeleken met die in het naburige Somalië. Internationale hulporganisaties kunnen vaak geen of nauwelijks hulp bieden: voedsel wordt door beide partijen als wapen gebruikt.Cohen herhaalde verder zijn waarschuwing dat het land kan worden geplaatst op de lijst van landen die internationaal terrorisme steunen, wegens de banden die het met terroristische groepen zou onderhouden. Hij sprak met name zijn zorg uit over de groeiende Iraanse activiteit in Soedan. (Reuter)