VN: Irak en Iran schenden mensenrechten

GENÈVE, 11 MAART. De Mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties heeft gisteren Irak, Iran, Soedan, Zaïre, Birma en Cuba scherp veroordeeld wegens schendingen van de mensenrechten. Een Westerse poging ook bezorgdheid te uiten over de toestand in China stuitte echter op verzet van veel landen uit de Derde wereld.

Aan het eind van haar jaarlijkse zitting in Genève viel de Commissie met name scherp uit tegen Irak, Iran en Soedan - die de beschuldigingen overigens alle als “het oude liedje” of “totaal onwaar” van de hand wezen. De hardste resolutie in de geschiedenis van de Commissie was gericht tegen Irak, dat werd veroordeeld wegens “grootscheepse schending van de mensenrechten, van de ernstigste aard”. In een tot dusverre ongekende stap vroeg de Commissie de secretaris-generaal van de VN, Boutros Boutros-Ghali, een ploeg waarnemers naar het land te sturen om de situatie van de mensenrechten in het oog te houden. De Veiligheidsraad zou uiteindelijk Irak kunnen dwingen een permanente waarnemersmissie op zijn grondgebied te accepteren, zoals het heeft moeten instemmen met VN-controle op zijn bewapeningsindustrie.

Soedan, dat wordt beschuldigd van standrechtelijke executies, folterpraktijken en het gedwongen verplaatsen van bevolkingsgroepen, kreeg voor het eerst een speciale rapporteur toegewezen, een van de zwaarste maatregelen waartoe de Commissie kan besluiten. De Amerikaanse vertegenwoordiger, die in de Commissie het voortouw had genomen tegen Soedan, zei dat vorig jaar en de eerste maanden van dit jaar de mensenrechten-situatie in het land steeds verder was verslechterd. Hij sprak van een “terreurbeleid” door de regeringstroepen die in Zuid-Soedan tegen rebellen vechten.

Iran kreeg opnieuw een speciale rapporteur toegewezen. In de resolutie tegen de Islamitische Republiek werd verder voor het eerst duidelijk verwezen naar de Iraanse dreigementen tegen de Britse schrijver Salman Rushdie, die in 1989 door wijlen imam Khomeiny werd ter dood veroordeeld. Iraanse leiders hebben dit doodvonnis dit jaar herhaaldelijk en uitdrukkelijk bekrachtigd. (AP, Reuter)