Vlaamse minister overweegt terugeisen subsidie voor Philips

BRUSSEL, 11 MAART. De Vlaamse minister van tewerkstelling en sociale zaken, Leona Detiége, stelt een onderzoek in naar de ruim 21,5 miljoen gulden subsidie die Philips heeft gekregen voor de uitbreiding van zijn fabriek in Hasselt. Als blijkt dat de werkgelegenheidsbeloften niet zijn nagekomen, wil zij het geld terugvorderen. Detiége zei dit gisteren na een gesprek met vakbondsafgevaardigden uit Hassselt.

In de Philips-vestiging wordt interactieve CD-apparatuur ontwikkeld en gemaakt. Philips maakte dinsdag bekend dat er binnen twee jaar 800 van de bijna tweeduizend arbeidsplaatsen moeten verdwijnen. Een gedeelte van produktie wordt overgeheveld naar lage-lonenlanden.

De Vlaamse overheid zegde Hasselt in 1991 omgerekend 21,5 miljoen gulden subsidie toe voor de ontwikkeling van de cd-i-systemen. Philips zou in ruil daarvoor de werkgelegenheid in de betrokken afdeling uitbreiden van 338 tot 720 banen.

Vooruitlopend op onderhandelingen tussen directie en vakbonden hebben circa 1500 werknemers in Hasselt vandaag gedemonstreerd tegen de aangekondigde ontslagen.

Hasselt is een van de eerste “slachtoffers” van de vorige week door Philips-topman Jan Timmer aangekondigde opheffing van nog eens 10.000 tot 15.000 arbeidsplaatsen bij de divisie consumentenelektronica en Grundig. Het personeel legde in Hasselt spontaan het werk neer. De Belgische vakbonden reageerden furieus. Zij eissen een fatsoenlijke afvloeiingsregeling en forse vertrekpremies. Gedwongen ontslagen moesten zoveel mogelijk beperkt blijven.