VERGISSING

Kasper Jansen begaat in zijn artikel "Een nieuwe, Nederlandse Opera' (NRC Handelsblad, 8 maart) de vergissing het voormalig Overijssels Philharmonisch Orkest in Zwolle gevestigd te achten. De situering echter was van meet af aan in Enschede waar ooit het Twents Kamerorkest, geleid door Klaas de Rook, de bodem was tot wat zou uitgroeien naar een decennia-lange symfonische voorziening en koorbegeleidingen in onze regio. Helaas dreigt daarover het doek te vallen.

Paul Scheffer, in zijn fraaie column "Een koffer in het hoofd' (NRC Handelsblad, 8 maart) vergist zich in de levensgezellin die Stefan Zweig volgde in zijn vrijwillige dood. Dat was niet zijn eerste vrouw, Friderike Maria, maar zijn tweede echtgenote, geboren Lotte Altmann. Lang nadien publiceerde Friderike Maria herinneringen aan onder meer haar huwelijk en scheiding onder de titel "Spiegelungen des Lebens' (Hans Deutsch Verlag, 1964).

    • Jacques Reuland