Vereniging van specialisten valt niet uit elkaar

ROTTERDAM, 11 MAART. De Landelijke Specialisten Vereniging (LSV) blijft in de huidige vorm bestaan en wordt niet omgezet in een federatie van wetenschappelijk verenigingen.

Het voorstel hiertoe van een commissie van "Wijze Mannen' werd gisteravond tijdens een extra ledenvergadering door een ruime meerderheid afgewezen. Veel leden hadden scherpe kritiek op het rapport van de commissie. Het rapport zou kwalitatief "onder de maat' zijn en het voorstel tot herstructurering zou de medische specialisten meer kwaad dan goed doen.

De commissie werd in januari ingesteld om een oplossing te zoeken voor de bestuurscrisis die in december was ontstaan toen vier van de vijf leden van het dagelijks bestuur opstapten. Ook diende zij aan te geven hoe de LSV uit de impasse kon komen waarin de vereniging al enkele jaren verkeert. In haar advies stelde de commissie voor de vereniging om te zetten in een federatie van wetenschappelijke verenigingen (elk specialisme heeft zijn eigen vereniging) en de invloed van de regionale organisaties van specialisten op het bestuur ongedaan te maken. Ook zou het zittende bestuur moeten worden vervangen door een interimbestuur dat de vereniging moest gaan omvormen.

De ledenvergadering besloot gisteren de huidige bestuursleden te handhaven en het bestuur uit te breiden van 19 tot 22 leden. De wetenschappelijke verenigingen en de regio's zullen op korte termijn elk vijf bestuursleden voordragen. Dat aantal is nodig om ook de bestaande vacatures in het bestuur te vervullen. Het nieuwe bestuur zal een opvolger aanwijzen voor de in december afgetreden voorzitter, de Eindhovense internist dr. A.W. Mulder.

De leden willen zich binnenkort ook uitspreken over het advies dat Boer & Croon Management Consultants eind vorig jaar uitbracht over het functioneren van het bestuur en het bureau en over de bestuurscultuur binnen de LSV. Uit het onderzoek van Boer & Croon bleek onder meer dat er van een behoorlijke taakafbakening binnen het bestuur geen sprake was. Het dagelijks bestuur onder leiding van voorzitter Mulder wilde op basis van dat advies de bestuurlijke organisatie en het bureau veranderen. Dat plan kreeg niet de steun van een meerderheid in het algemeen bestuur waarop Mulder en drie andere leden van het dagelijks bestuur aftraden.

Het nieuwe bestuur, dat tijdens de ledenvergadering op 25 maart wordt gekozen, krijgt de opdracht allereerst de eensgezindheid binnen de LSV te herstellen en krachtig op te treden tegenover overheid en verzekeraars. Daarnaast kan het gaan werken aan een herstructurering van bestuur, bureau en vereniging. Op den duur moeten de wetenschappelijke verenigingen een grotere invloed krijgen. Ook moet het bestuur gaan werken aan een versteviging van de regionale structuur.