Van Rooy verbiedt prijsafspraken tussen ondernemers vanaf juli

DEN HAAG, 11 MAART. Afspraken tussen ondernemers of beoefenaren van vrije beroepen over prijzen van produkten of tarieven voor diensten zijn vanaf 1 juli van dit jaar verboden. Prijsregelingen die in het verleden wel zijn toegestaan, gelden dan niet meer. Deze maatregel van staatssecretaris Van Rooy van economische zaken heeft gevolgen voor onder meer makelaars.

In het verleden mochten ondernemers prijsafspraken maken, maar zij dienden die wel aan te melden. Zo zijn in totaal 150 afspraken geregistreerd in een kartelregister, dat nooit openbaar is gemaakt. Overigens bestaat de indruk dat lang niet alle afspraken zijn aangemeld.

In het verleden werden prijsafspraken toegestaan, tenzij er goede redenen waren om dat te verbieden. Dit “ja, mits-beleid”, maakt nu plaats voor een “nee, tenzij-beleid”. Prijsafspraken worden in principe verboden, maar er zijn vrijstellingen mogelijk. Per 1 juli zullen daardoor waarschijnlijk niet alle (geheime) prijsafspraken uit het verleden ook daadwerkelijk verdwijnen.

Het besluit om de zogeheten horizontale prijsbinding per 1 juli te verbieden wil staatssecretaris Van Rooy nog dit jaar een vervolg geven door ook afspraken over het verdelen van de markt en regelingen over aanbestedingen aan te pakken. Concurrentie in eigen land vergroot de mogelijkheid om te concurreren op de Europese markt, vindt Van Rooy, die het beleid afstemt op regels van de EG.

Van het verbod op horizontale prijsbinding zijn bepaalde vormen van samenwerking tussen (kleinere) ondernemingen uitgesloten. Zo geldt het verbod niet voor franchise-organisaties, kortlopende gezamenlijke reclame-acties (niet langer dan een maand) en maatschappen van vrije beroepsbeoefenaren. Ook bagatels, afspraken over verkoopprijzen tussen niet meer dan acht ondernemingen, kunnen worden vrijgezeteld. De gezamenlijke omzet in goederen mag dan niet meer bedragen dan vijf miljoen gulden.

Als andere wettelijke regelingen of EG-vrijstellingen van kracht zijn geldt het verbod ook niet. Ook voorziet het besluit in een mogelijkheid tot ontheffing als er grote economische belangen in het spel zijn. (ANP)