Soeharto duldt Try Sutrisno naast zich

JAKARTA, 11 MAART. Generaal b.d. Hadji Muhammad Soeharto zwoer vanmorgen tijdens een plenaire zitting van het Volkscongres de eed van trouw op de Grondwet en werd voor de zesde maal in successie president van Indonesië. Nog voor hij werd geïnstalleerd, maakte hij aan alle onzekerheid een einde door generaal b.d. Try Sutrisno, de door het leger naar voren geschoven kandidaat, te accepteren als tweede man. Try wordt vanavond ingehuldigd, temidden van pleidooien voor een opwaardering van het vice-presidentschap.

Voor het eerst sinds twintig jaar moet Soeharto met Try Sutrisno, de twee weken geleden gepensioneerde chef van de strijdkrachten, een vice-president naast zich dulden die hij niet zelf heeft gekozen. Het leger zette Soeharto voor het blok door ruim vóór de zitting van het Volkscongres Try te kandideren als tweede man. Zowel de president als zijn regeringspartij Golkar, die een paar andere kandidaten op het oog had, schikten zich.

Een aantal fracties in het Volkscongres, dat vanavond uiteen gaat, bepleit een versterking van het vice-presidentschap. In de Grondwet staat niets over het takenpakket van de tweede man, alleen dat hij “de president moet bijstaan”. Woordvoerders van de nationalistische en islamitische fracties, die Try al in een vroeg stadium omhelsden, verklaarden gisteren dat de vice-president niet alleen met "technische', maar ook met "strategische' kwesties moet worden belast. Eén ding is zeker: mocht Soeharto tussentijds het veld ruimen, dan wordt Try - op zijn minst waarnemend - president.

De Javaanse boerenzoon Soeharto, die het schopte van sergeant in het Koninklijk Nederlands-Indische leger tot luitenant-generaal van de Indonesische strijdkrachten, is nu al een kwart eeuw president. Vandaag precies 27 jaar geleden, op 11 maart 1966, kreeg hij van zijn voorganger Soekarno een blanco volmacht om de "rust in het land te herstellen' die was verstoord door een couppoging van linkse kolonels. Na een bloedige overgangsperiode, waarin honderdduizenden Indonesiërs de dood vonden, werd Soeharto in 1968 formeel president. Hij creëerde een Nieuwe Orde, een autoritair bestel met grondwettige instellingen, gelegitimeerd door een goed geregisseerde volkswil. Zijn officiële koosnaam, Vader van de Opbouw, dankt hij aan de succesvolle economische politiek van de door hem aangestelde technocraten.

    • Dirk Vlasblom