Sligro verhoogt dividend en ziet winst op peil blijven

Levensmiddelengroothandel Sligro gaat over 1992 een dividend uitkeren van 2,25 tegen 1,35 gulden over 1991.

Dit kan òf contant worden opgenomen òf in een nader vast te stellen percentage in aandelen ten laste van de agioreserve worden uitgekeerd. Dit percentage wordt eind april bekendgemaakt. De winst per aandeel is vorig jaar gestegen van 5,97 tot 7,45 gulden. De directie verwacht dat deze winst dit jaar ten minste gelijk zal blijven, ondanks de stijging van het aantal aandelen door het keuze-dividend en door uitoefening van personeels-opties.

Zoals in januari al is geïndiceerd heeft Sligro vorig jaar een goed resultaat behaald. Het resultaat na belastingen is vooruitgegaan van 7,9 miljoen tot 10,1 miljoen gulden. De omzet groeide van 553 miljoen tot 608 miljoen gulden. Deze stijging is voor een groot deel toe te schrijven aan de aankoop van twee bezorgende groothandels. De integratie in de Sligro-organisatie van deze groothandels in Leidschendam en Arnhem verloopt voorspoedig.