Sarajevo is verdeeld over vredesplan

NEW YORK, 11 MAART. De Bosnische president Izetbegovic is er nog niet in geslaagd zijn eigen regering achter het vredesplan voor Bosnië van de EG- en VN-bemiddelaars Owen en Vance te krijgen. De kans op een spoedig akkoord lijkt daardoor af te nemen.

Eind vorige week, toen Izetbegovic, tevens leider van de moslims, uit New York naar Sarajevo vertrok om zijn regering te raadplegen, liet hij zich nog zeer optimistisch uit over de kans dat kort na zijn terugkeer naar New York, komende vrijdag, overeenstemming zou kunnen worden bereikt. Gisteren bleek echter dat Izetbegovic grote moeite heeft zijn regering achter het in New York aangepaste vredesplan van Vance en Owen te krijgen. Izetbegovic heeft zijn reis naar New York tot begin volgende week uitgesteld.

De Bosnische vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties, Muhamed Sacirbey, zei gisteren na telefonisch contact met Sarajevo dat er “aanzienlijke oppositie” bestaat tegen de in New York afgesproken aanpassingen van het oorspronkelijke vredesplan: “Het is moeilijk te verkopen.” De Bosnische vice-president, Ejup Ganic, zei in Sarajevo dat het verzet zich vooral concentreert op de grenzen van de tien autonome provincies en op de afspraak dat de provincie Sarajevo door de drie Bosnische gemeenschappen gezamenlijk moet worden bestuurd.

Pag 5: Verzet tegen plannen van Vance, Owen

Doelend op de Serviërs zei Ganic: “We hebben hier elfduizend graven en nu willen diegenen die Sarajevo hebben verwoest uit de bergen komen om de stad te regeren.” Hij zei dat het er gisteren op de bijeenkomst van het Bosnische staatspresidium over het vredesplan “heel ruig aan toe is gegaan”: “Er zijn bepaalde zaken die vanuit ons gezichtspunt niet kunnen worden toegestaan.”

De Russische VN-ambassadeur, Joeli Vorontsov, uitte zich gisteren ongerust over het verzet van de moslims tegen het vredesplan. Hij zei dat het verzet van de moslims de Bosnische Serviërs een extra argument geeft om zich tegen het vredesplan te keren en de Russische pogingen, de Serviërs over te halen het plan te accepteren, bemoeilijkt. De leider van de Bosnische Serviërs, Radovan Karadzic, maakte gisteren duidelijk dat hij nog niet achter het plan staat. Hij beschuldigde de bemiddelaars Owen en Vance partij te hebben gekozen voor de moslims.

Sacirbey zei dat Izetbegovic alsnog zal proberen zijn regering te overtuigen. Als hij naar New York komt, zal hij een aantal garanties eisen. Die hebben volgens hem betrekking op de vaststelling van de provinciale grenzen en het bestuur.