Ook in andere sectoren vlot het CAO-overleg niet. ...

Ook in andere sectoren vlot het CAO-overleg niet.

De onderhandelingen over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor de 15.000 werknemers in het streekvervoer en de 9.000 werknemers in de vleeswarenindustrie liepen gisteren vast op de problematiek rond de WAO. In het streekvervoer zijn de werkgevers bereid de aanvulling op de verlaagde WAO-uitkeringen collectief te regelen, mits de werknemers voor de kosten opdraaien. De bonden eisen daarentegen dat de werkgevers ook een deel van de premie - die op 2 procent van de totale loonsom wordt geschat - voor hun rekening nemen. In de vleeswarenindustrie weigeren de werkgevers een collectieve regeling af te sluiten.